red poppy flower field at daytime

Ontmoeten ráákt! (Vitaliteit)

Ontmoeten: dáár geloven wij in.
We laten ons raken door Jezus,
die ons voorleefde:

‘Niemand gaat zijn weg alleen.
God heeft zich met jou verbonden!’

In dát geloof willen wij ruimte creëren
voor Ontmoeting die ertoe doet.
Vanuit vriendschap en mededogen
willen we zorg hebben
voor ieder die ons pad kruist.
Jouw verhaal telt!
Wij weten ons gesterkt door Jezus’ belofte

‘Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden.’Ontmoeten ráákt!

Uitleg van het logo van Ontmoeten ráákt!

4 mensen – 4 harten
Alle 4 verschillend,
alle 4 een lichte
en donkere kant.
Ze staan naar elkaar toe en kijken elkaar aan.
Ze hebben contact met hun hart.
De ster in het midden blinkt,
springt naar voren en doet iets met je.

Ga naar onderstaande tabbladen voor de activiteiten vanuit Ontmoeten ráákt!

Scrol naar beneden en daar is informatie te vinden over (vaste) activiteiten vanuit Ontmoeten Ráákt! Er nu informatie te vinden over:

  • Praatje met een kaartje
  • Ontmoetingslunch
  • Luisteren met je hart
.

Activiteiten vanuit ontmoeten ráákt!

Praatje met een kaartje
Ontmoetingslunch
Luisteren met je hart

Iedere laatste vrijdag van de maand

Op deze vrijdagmorgen is er ‘Praatje met een kaartje. Van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Kleine Johannes krijgt u de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie of thee kaarten te maken.

In de hal van de kerk staat een mooi handig draaibaar kaartenrek. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Iedere maand worden kaarten gemaakt voor diverse gelegenheden, soms met een thema als bv Kerst en Valentijn. Dit wordt dan in de nieuwsbrief aangekondigd. Leuk om zo samen bezig te zijn en talenten te delen. Samen zo bezig zijn geeft verbondenheid.

Kaarten in de hal te koop

‘Praatje met een kaartje’ houdt tevens de voorraad kaarten op peil en aantrekkelijk.
De kosten: 1 euro per kaart en 6 kaarten voor 5 euro. De opbrengst gaat geheel naar de kerk.

Iedereen is van harte welkom om te kijken of mee te doen.
Cock Vendrig en Mia van Jaarsveld

Op zondag 2 februari 2020 werd er gestart met een ontmoetingslunch. Elke eerste zondag van de maand is er gelegenheid om gezellig samen te lunchen. U bent van harte uitgenodigd om mee te Ontmoeten en te lunchen.

Graag even vooraf aanmelden

Als we weten wie er komen kunnen zorgen dat er voldoende is. U kunt dit kenbaar maken bij de leden van de vitaliteitsgroep, bijvoorbeeld na de viering op zondag tijdens de koffie. Natuurlijk kunt u op doordeweekse dagen ook even binnen lopen in de huiskamer. Daar ligt een intekenlijst. U kunt ook aanmelden bij het secretariaat. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook:info@ontmoetenraakt.nl. Let op de ruimte in de Kleine Johannes is niet onbeperkt

Wat zijn de kosten?

Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Mocht vervoer een probleem zijn, geeft u dit dan vooral even aan. Van harte welkom en graag tot ziens bij de Ontmoetingslunch!

Namens de vitaliteitsgroep

Mia van Jaarsveld en Yvonne van Gent

Geplande data 2023 ‘Luisteren met je hart’

  • Begin nieuwe seizoen:  Maandag 28 augustus 2023
  • Thema Allerzielen:       Dinsdag 24 oktober202
  • 2e kerstdag:                  Dinsdag 26 december 2023 in de viering/Kerstlunch

Link naar de playlist (Open Spotify) van de bijeenkomst van 8 mei 2023

Religie en muziek hebben veel met elkaar gemeen

Religie en Muziek, allebei proberen ze uitdrukking te geven aan zaken en gemoedstoestanden die niet in woorden te vangen zijn. In het najaar 2021, kort na de eerste coronaperioden, werd vanuit Ontmoeten Raakt door Esther van Rooijen het idee geopperd. Samen met Gerard Vendrig is het initiatief uitgewerkt en in september 2021 was de eerste bijeenkomst.

Veel mensen voelen zich machteloos, als ze overvallen worden door emoties van groot verdriet om het gemis van een dierbare, maar ook van grote vreugde bij de geboorte van een kind. De Kerk reikt rituelen aan die je helpen de emoties vorm te geven, ze een plek te geven en – ook niet onbelangrijk – ze te delen met anderen.

Geraakt worden door muziek

Muziek doet hetzelfde. Je kunt geraakt worden door een mooi lied of instrumentaal stuk, omdat het je een gevoel van herkenning geeft. Muziek is, meer dan welke andere kunstvorm, in staat rechtstreeks je hart te raken. En zelfs meer dan dat. Behalve het hart raken kan muziek ook een gesloten hart openen, zodat ingehouden emoties weer kunnen gaan stromen. Het is een belangrijke taak van een geloofsgemeenschap om te luisteren naar wat mensen bezighoudt, wat ze belangrijk vinden, wat hun ziel beroert.

Kleinschalige bijeenkomsten

En ook is de geloofsgemeenschap de plek bij uitstek waar mensen emoties kunnen delen met elkaar. Zo ontstaat herkenning, erkenning van wat er in jou leeft. Dat biedt troost. Inmiddels is zijn er regelmatig bijeenkomsten. Opzet is kleinschalig met circa 30 deelnemers. Er kunnen per avond ca 12 tot 15 liedjes aan bod komen. Wij nodigen u van harte uit mee te doen. Fijn als u een lied (en uitvoerende artiest) aan wilt dragen, maar enkel komen luisteren mag ook.