red poppy flower field at daytime

Ontmoeten ráákt!

Ontmoeten: dááar geloven wij in!

We laten ons raken door Jezus,
die ons voorleefde:
‘Niemand gaat zijn weg alleen.
God heeft zich met jou verbonden!’
In dat geloof willen we ruimte creëren
voor Ontmoeting die ertoe doet.
Vanuit vriendschap en mededogen
willen we zorg hebben
voor ieder die ons pad kruist.
Jouw verhaal telt!
We weten ons gesterkt door Jezus belofte
‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn
daar ben ik in het midden.
Ontmoeten ráákt!

 

Scrol▼ naar de  tabbladen over de activiteiten van Ontmoeten ráákt!

 • Praatje met een kaartje
 • Ontmoetingslunch
 • Luisteren met je hart
 • Het Slotgesprek
 • Jong van Geest(vieringen)
 • Blij dat ik brei

Overzicht informatie en onder werpen van Ontmoeten ráákt!

 

 • Klik hier voor een verslag van de verdiepingsbijeenkomst maart 2024
 • Klik hier voor een verslag van de laatste kwartaal bijeenkomst januari 2024
 • klik hier voor een kort verslag van de kwartaal bijeenkomst februari 2024 
 • Klik hier voor de uitleg van ons logo! 
 • Klik hier over het ontstaan van Ontmoeten ráákt!
 • Klik hier over ‘Wat is ontmoeten met de grote O’
 • Klik hier over ‘Ontmoeten: wat heb je er aan?’
 • Klik hier voor ’tips voor een goed gesprek’  
 • Klik hier voor ‘het Labyrint in de kerk’

Onze aanpak

Iedere maand komt Ontmoeten ráákt samen. We starten met een rondje “Hoe zit je erbij?”. Dan wordt bij toerbeurt een persoonlijk gebed of inspirerende tekst ingebracht. Daarna bespreken we de organisatorische aspecten. Minimaal 1x per kwartaal zoeken we met elkaar verdieping in onszelf en ons geloof, onder begeleiding van pastor Marion Korenromp. Dit doen we aan de hand van een thema, een boek of een excursie. Deze samenkomst is op zaterdagochtend. Dit legt een basis van vertrouwen in de samenwerking met  elkaar. Zo blijven we groeien. Wil je graag kennismaken of al meedoen? Neem contact op met een van de mensen.

Mail gerust: ontmoetenraakt-johannes@3eenheidparochie.nl

Ontmoetingen van de maand  (Gooi jij ook een steen in de vijver?)

Ontmoeten ráákt! Wanneer ervaar je dit dan? Dit kan op hele kleine onverwachte momenten gebeuren. Deze momenten zijn het waard om te delen, zodat ook jij geraakt wordt door Ontmoeting. Daarom publiceren wij graag op onze website een ‘Ontmoeting van de maand’. Heb jij ook een Ontmoeting meegemaakt die raakt? Laat het ons weten, dan delen wij die graag. Spreek ons aan, bel of mail: ontmoetenraakt-johannes@3eenheidparochie.nl   Ga naar deze pagina van de ‘Ontmoetingen van de maand’

Activiteiten vanuit ontmoeten ráákt! | Klik op het betreffende tabblad

Praatje met een kaartje
Ontmoetingslunch
Luisteren met je hart
Het Slotgesprek
Jong van Geest(vieringen)
Blij dat ik brei

Iedere laatste vrijdag van de maand

Op deze vrijdagmorgen is er ‘Praatje met een kaartje. Van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Kleine Johannes krijgt u de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie of thee kaarten te maken.

In de hal van de kerk staat een mooi handig draaibaar kaartenrek. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Iedere maand worden kaarten gemaakt voor diverse gelegenheden, soms met een thema als bv Kerst en Valentijn. Dit wordt dan in de nieuwsbrief aangekondigd. Leuk om zo samen bezig te zijn en talenten te delen. Samen zo bezig zijn geeft verbondenheid.

Kaarten in de hal te koop

‘Praatje met een kaartje’ houdt tevens de voorraad kaarten op peil en aantrekkelijk.
De kosten: € 1,50 per kaart en 4 kaarten voor 5 euro. De opbrengst gaat geheel naar de kerk.

Iedereen is van harte welkom om te kijken of mee te doen.
Cock Vendrig en Mia van Jaarsveld

Op zondag 2 februari 2020 werd er gestart met een ontmoetingslunch. Elke eerste zondag van de maand is er gelegenheid om gezellig samen te lunchen. U bent van harte uitgenodigd om mee te Ontmoeten en te lunchen.

Graag even vooraf aanmelden

Als we weten wie er komen kunnen zorgen dat er voldoende is. U kunt dit kenbaar maken bij de leden van de vitaliteitsgroep, bijvoorbeeld na de viering op zondag tijdens de koffie. Natuurlijk kunt u op doordeweekse dagen ook even binnen lopen in de huiskamer. Daar ligt een intekenlijst. U kunt ook aanmelden bij het secretariaat. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook:info@ontmoetenraakt.nl. Let op de ruimte in de Kleine Johannes is niet onbeperkt

Wat zijn de kosten?

Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Mocht vervoer een probleem zijn, geeft u dit dan vooral even aan. Van harte welkom en graag tot ziens bij de Ontmoetingslunch!

Namens de vitaliteitsgroep

Mia van Jaarsveld en Yvonne van Gent

Geplande data ‘Luisteren met je hart’

 • Dinsdag 23 april 2024 (met Wilfred Kemp)
 • Maandag 24 juni 2024
 • Dinsdag 22 oktober 2024 (met Wilfred Kemp)

 

 

Link naar de playlist (open Spotify) van 29 januari 2024

Link naar de playlist (Open Spotify) van 8 mei 2023

Link baar de playlist (open Spotify) van 24 oktober 2023

Religie en muziek hebben veel met elkaar gemeen

Religie en Muziek, allebei proberen ze uitdrukking te geven aan zaken en gemoedstoestanden die niet in woorden te vangen zijn. In het najaar 2021, kort na de eerste coronaperioden, werd vanuit Ontmoeten Raakt door Esther van Rooijen het idee geopperd. Samen met Gerard Vendrig is het initiatief uitgewerkt en in september 2021 was de eerste bijeenkomst.

Veel mensen voelen zich machteloos, als ze overvallen worden door emoties van groot verdriet om het gemis van een dierbare, maar ook van grote vreugde bij de geboorte van een kind. De Kerk reikt rituelen aan die je helpen de emoties vorm te geven, ze een plek te geven en – ook niet onbelangrijk – ze te delen met anderen.

Geraakt worden door muziek

Muziek doet hetzelfde. Je kunt geraakt worden door een mooi lied of instrumentaal stuk, omdat het je een gevoel van herkenning geeft. Muziek is, meer dan welke andere kunstvorm, in staat rechtstreeks je hart te raken. En zelfs meer dan dat. Behalve het hart raken kan muziek ook een gesloten hart openen, zodat ingehouden emoties weer kunnen gaan stromen. Het is een belangrijke taak van een geloofsgemeenschap om te luisteren naar wat mensen bezighoudt, wat ze belangrijk vinden, wat hun ziel beroert.

Kleinschalige bijeenkomsten

En ook is de geloofsgemeenschap de plek bij uitstek waar mensen emoties kunnen delen met elkaar. Zo ontstaat herkenning, erkenning van wat er in jou leeft. Dat biedt troost. Inmiddels is zijn er regelmatig bijeenkomsten. Opzet is kleinschalig met circa 30 deelnemers. Er kunnen per avond ca 12 tot 15 liedjes aan bod komen. Wij nodigen u van harte uit mee te doen. Fijn als u een lied (en uitvoerende artiest) aan wilt dragen, maar enkel komen luisteren mag ook.

Dit is wat er in het verleden is beluisterd en besproken.

Dit is de link naar de totale playlist van alle bijeenkomsten 

 

Elke eerste zondag van de maand na de viering: Het Slotgesprek.

Elk weekend worden er in de viering teksten gelezen uit de Heilige Schrift.  Meestal de eerste lezing uit het Oude Testament en de evangelie lezing uit het Nieuwe Testament. Verhalen van profeten, van de tijd vóór de geboorte van Jezus en verhalen over Jezus.

Het zijn verhalen die ons willen duiden, richting willen geven. Het kan ons ook doen beseffen van waaruit we leven of hoe we ons leven vorm kunnen geven. Wat de verhalen voor ons kunnen betekenen is niet in twee zinnen uit te leggen!

Het feit dat deze verhalen al eeuwen oud zijn en toch nog zo actueel, is veelzeggend en ook veel belovend!

Elk weekend horen we een deel van het grote Verhaal. De voorganger probeert uitleg te geven over de lezingen, maar is beperkt in de tijd. Graag zouden we wat dieper willen ingaan op de lezingen en de overweging van die dag. Wat hebben die nog meer te vertellen, wat raakt jou, wat zegt het mij in de huidige tijd?

Pater Henny Slot wil graag wat meer vertellen en met elkaar in gesprek gaan over de inhoud van de lezingen en wellicht ingaan op de preek. Verdieping geeft meer duidelijkheid, wat er bedoeld wordt en wat je er mee kunt. Het “ Slot gesprek”.

Elke maand welkom

Graag nodigen we je uit om na de viering op de eerste zondag van de maand hierover met elkaar in gesprek te gaan. Je kunt gerust eerst koffie drinken. We luiden de bel en om 11.15/11.30 uur ben je van harte welkom (in de ruimte van het documentatie centrum -linksvoor in de kerk). Rond 12.15 uur sluiten we af, zodat je kunt aansluiten, zo je wilt, bij de ontmoetingslunch in Kleine Johannes.

Het volgende Slotgesprek is zondag 5 november 2023

Korte terugblik op het Slotgesprek van 1 oktober 2023

Afgelopen zondag 1 oktober hadden we het tweede Slot gesprek. Wederom een boeiende en inspirerende bijeenkomst. We kwamen in gesprek met ongeveer 15 personen. De parabels welke Jezus voorlegde aan de hoge priesters en oudsten van het volk gaf direct al aanleiding tot gesprek.

Henny Slot legde uit dat in een parabelvertelling je meerdere elementen kunt oppakken, dat maakt het zo inspirerend. Het maakt uit in welke situatie en tijd het geplaatst wordt. Mooie gesprekken kwamen er uit voort. Dank je wel voor ieders inbreng! Zondag 5 november 2023 is het volgende Slot gesprek, weer met Henny Slot. Schuif gerust aan! Tonny Koster

 

Geloven en het leven vieren kan op vele manieren. Voor de een is de stilte belangrijk en voor de ander juist het uiten van de vreugde en blijdschap. En daar zitten nog vele vormen tussen in. Je zou geloven kunnen voorstellen als een prachtige diamant met héél veel facetten. In de Jong-van-Geestviering wordt deze verscheidenheid omarmd.

Vaak is je geloof of het zoeken daar naar, heel persoonlijk, omdat jouw relatie met God en Jezus ook persoonlijk is. bovendien kan de relatie veranderen en ontwikkelen. Hiervoor zijn geen vaste regels en het heeft niets met leeftijd te maken. Het heeft wel te maken met jouw bereidheid om te luisteren naar wat er in je eigen hart leeft. Dit in openheid en wisselwerking naar jezelf en de wereld.

De Jong-van-Geestvieringen zijn daarom interactieve vieringen. Naast een Bijbelverhaal en gebed is er ruimte voor stilte, een deelmoment, bezinning, muziek en samen zingen. We nodigen je graag uit om mee te doen. Let op de aankondigen in onze nieuwsbrief en/of kijk in de AGENDA

Een nieuwe activiteit vanuit Caritas en Ontmoeten Ráákt!

We hebben onlangs bollen wol gekregen. Hier zouden we graag iets mee willen doen. Het idee is om sjaals etc. te gaan breien of haken voor een goed doel in Montfoort/Linschoten. Breien geeft je rust, ontspanning  en plezier.

In de huiskamer staat een mandje met breiwerk en bollen wol. Iedereen is vrij om een stukje verder te breien als u in de huiskamer bent. In de herfst gaan de sjaals e.d. naar een goed doel.

Ook kunt u thuis of onderweg een breiwerk oppakken en het inleveren in de huiskamer.

Breien is al een hobby die voldoening geeft, maar wanneer je breit voor een goed doel geeft dat nog wat extra’s.

“Nu heb ik iets om voor te breien”

2 mei 2024.

Inmiddels komen de eerste gebreide sjaals binnen. Fijn dat er al een begin is. We hopen in de herfst heel veel sjaals te hebben.
Lees hier meer