Stichting Vrienden Johannes de Doperkerk

Op 12 februari 2016 is de “Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk Montfoort” opgericht. Het stichtingsbestuur vindt dat het kerkgebouw, met zijn centrale ligging in Montfoort, een mooie bijdrage levert en kan leveren aan de gemeenschap van Montfoort en Linschoten. In het gebouw zijn verschillende activiteiten waarbij vele inwoners uit Montfoort en Linschoten samen komen. Het gebouw is alle dagen in de week ’s morgens open. Het gebouw is in 2009 opnieuw ingericht en biedt met haar open karakter, haar ruimte en mogelijkheden een warm welkom aan een ieder voor een bezoek, voor activiteiten, een praatje of een moment van rust en stilte.

De geloofsgemeenschap heeft in de voorbije jaren, door een subsidie van de provincie en met opgebouwd spaargeld, groot onderhoud aan de buitenkant van het gebouw kunnen voeren.  Het onderhoud vraagt echter blijvend aandacht en de stichting zal daar doorlopend acties voor houden. De stichting onderzoekt hoe zij de geloofsgemeenschap kan ondersteunen en wil hiermee een mooie bijdrage leveren aan het behoud van het gebouw.

Samenstelling van het stichtingsbestuur:

  • Sjaak Spruijt (voorzitter)
  • Joep Holtackers (secretaris)
  • Dora van Dijk (penningmeester)
  • Hennie van Kortenhof
  • Ben van Jaarsveld