person in gray long sleeve shirt holding black pen writing on white paper

Catechese (leren)

Het taakveld catechese wordt in de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap aangestuurd door Mia van Jaarsveld. Catechese en geloofsverdieping zijn fundamenteel voor ons geloof. Maar het is in deze tijd niet zo vanzelfsprekend en vooral een vrijwillig leerproces geworden.

Daarmee is het voor onze geloofsgemeenschap een uitdaging om er vorm en inhoud aan te geven die aansluit bij de huidige tijdsgeest. Het vraagt onze blijvende aandacht want als we niet weten wat we geloven, begrijpen we ook steeds minder wat we vieren. De focus bij catechese ligt nu sterk bij de kinderen. Geloof is een gave, maar we dienen in het geloof onderricht te krijgen en te geven.

Aanbod om te verdiepen

Het is dan ook goed om ons regelmatig te verdiepen in het geloof. Daarnaast is het een opdracht om ons geloof door te geven. Dat doen we door allerlei vormen van catechese. Maar vooral ook door het geloof voor te leven. Voor beiden is het belangrijk dat we ons regelmatig “bijscholen”.

Naast lokale activiteiten is er ook parochie breed een divers aanbod voor catechese en geloofsverdieping middels het programma. Kijk op het parochiedeel van deze website voor meer informatie over dit aanbod. Pastor  Marion Korenromp is binnen het pastoresteam het aanspreekpunt.