people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime

Kerkcommissie en pastoraatgroep

Vanaf de regionale samenvoeging van onze geloofsgemeenschap in 2010 en het ontstaan van de nieuwe Parochie van de H. Drie-Eenheid is er een kerkcommissie die gestalte geeft aan het lokale (uitvoerende) bestuur. Daarnaast is er sinds 2006 ook een pastoraatsgroep actief waarover op deze pagina ook de nodige informatie is te vinden.

De samenstelling van de kerkcommissie is nu als volgt:

  • Voorzitter: Ad Vendrig
  • Secretaris: vacature
  • Penningmeester: Bart Vlooswijk
  • Lid beheer en bouwzaken: Wim Beukers
  • Notulist: Joep Holtackers

Als u contact wilt opnemen met deze commissie is dat mogelijk via dit contactformulier

Hieronder (klik erop) meer informatie over onderwerpen van de kerkcommissie

De pastoraatgroep

Binnen onze geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper is er sinds 2006 een pastoraatgroep actief. Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de omvangrijke Parochie van de Heilige Drie-eenheid die bestaat uit acht op zichzelf staande geloofsgemeenschappen. Er is een overkoepelend pastoresteam en parochiebestuur. Montfoort-Linschoten is met de oorspronkelijke naam Geboorte Johannes de Doper een van die acht gemeenschappen. Het pastoresteam bestaat op dit moment uit 1 priester en 2 pastorale werksters. De trend is dat dit aantal in de nabije toekomst verder zal afnemen. U begrijpt met dit aantal pastores en de omvang van onze parochie dat zij maar beperkt fysiek bij ons aanwezig kunnen zijn.

Pastorale nabijheid is van belang.

Een van de belangrijkste taken als christen is het omzien naar elkaar. Welnu, de leden van de pastoraatgroep zijn als het ware ‘oog en oor’ en zijn het pastorale aanspreekpunt binnen de geloofsgemeenschap. Dat wil zeggen dat zij zorg zullen hebben voor de vrijwilligers en de werkgroepen, maar ook voor parochianen die behoefte hebben aan pastoraal contact. Maar ook wensen met betrekking tot bezoek of een gesprek of het beantwoorden van (hulp)vragen. Leden van de pastoraatgroep zullen niet op elke vraag direct een antwoord hebben, maar weten wel de juiste wegen te bewandelen.

Spin in het web

Er is regelmatig contact met de kerkcommissie en het pastoresteam. Leden van de pastoraatgroep maken deel uit van onze eigen geloofsgemeenschap. De lijntjes zijn daarom kort en dit draagt ertoe bij dat wij als geloofsgemeenschap zorgdragen voor elkaar. Het is mooi dat wij samen het pastoraat met al zijn facetten kunnen waarborgen.

Wij dragen samen een verantwoordelijkheid

Als geloofsgemeenschap proberen wij met elkaar ons geloofsleven gestalte geven, zeker daar waar wij het dagelijks leven met elkaar delen. De pastoraatgroep kan daar een bijdrage aan leveren. Dit kunnen wij niet alleen. Het is belangrijk met elkaar ook dat ‘oog en oor’ te hebben voor wat er leeft in onze gemeenschap. Signaleert u iets dat aandacht vraagt neem dan contact met ons op. Zo zijn we samen aan de slag aan een vitale ‘kerk van de toekomst’. Dat is wat ons geloof van ons vraagt. We hoeven niet opzichtig te handelen maar moeten wel afstand nemen van ‘het zal mijn tijd wel duren’ en/of ‘ver-van-mijn-bed’ mentaliteit. Ons geloof zal merkbaar moeten zijn in ons handelen naar de medemens die ons nodig heeft. Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief en parochieblad.

Voor vragen of informatie kunt u altijd bij ons terecht.

  • Gerard Vendrig (voorzitter), Werkveld: liturgie 0348-47 27 75
  • Mia van Jaarsveld, Werkveld: catechese 0348-56 04 84
  • Willy Klein Gunnewiek, Werkveld: diaconie 0348-47 24 88