Parochiebestuur

Het is de taak van het parochiebestuur om voorwaarden te scheppen, wegen aan te reiken, concreet beleid te ontwikkelen opdat de doelstelling van de parochie zo goed mogelijk gestalte krijgt. Het parochiebestuur is derhalve belast met de zorg voor alle denkbare beleidsterreinen van de parochie.

U kunt het bestuur bereiken via het postadres

Parochie H. Drie-eenheid
t.a.v. Parochiebestuur
Merelplein 2
3435 CC Nieuwegein
of per e-mail: secretaris parochiebestuur.