Parochiebestuur

Het is de taak van het parochiebestuur om voorwaarden te scheppen, wegen aan te reiken, concreet beleid te ontwikkelen opdat de doelstelling van de parochie zo goed mogelijk gestalte krijgt. Het parochiebestuur is derhalve belast met de zorg voor alle denkbare beleidsterreinen van de parochie. Het parochiebestuur kiest als uitgangspunt dat wat lokaal kan, lokaal gedaan moet worden. Maar de missie reikt verder. We willen elkaar gelovig versterken door elkaar te inspireren.

U kunt het bestuur bereiken via het postadres

Parochie H. Drie-eenheid
t.a.v. Parochiebestuur
Merelplein 2
3435 CC Nieuwegein

of per e-mail: secretaris parochiebestuur.