brown pencil on white book page

Misintenties

Een misintentie is een gebedsintentie. Bijvoorbeeld voor een overledene, een zieke, een vriend(in) in problemen, uit dankbaarheid, enz. De opgegeven intentie wordt tijdens de viering bij de voorbede afgelezen.

Wilt u een misintentie doorgeven?

Kijk dan op de pagina van uw geloofsgemeenschap hoe u dit kunt doen.