Privacyverklaring

De parochie H. Drie-eenheid vindt uw privacy belangrijk. Daarom houden wij ons aan regels als wij persoonsgegevens van u gebruiken. Deze regels staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina vindt u een overzicht van uw rechten. 

Informatie voor parochies

Een parochie informeert betrokkenen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Dit gebeurt in alle gevallen waarin iemand (voor het eerst) wordt opgenomen in de R.K. ledenadministratie. In de onderstaande situaties wordt de privacyverklaring door de parochie verstrekt (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

  • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel.
  • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat.
  • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.K. Kerk.
  • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.K. Kerk.
  • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.K. Kerk.

Meer informatie kunt u vinden in het Algemenen Reglement Persoonsgegevens Parochies 2018. Dit reglement kunt u vinden op www.rkkerk.nl/avg.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?
Met welk doel verwerkt de parochie persoonsgegevens?
Welke bevoegdheid heeft de parochie om persoonsgegevens te verwerken?
Streaming en online uitzendingen van kerkelijke vieringen
Bewaartermijn
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens
Recht op inzage en correctie
Verwijderen van gegevens
Klachtrecht
Functionaris Gegevensbescherming