AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

In een parochie vinden activiteiten plaats die gecoördineerd worden door werkgroepen die werken onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. Voor het organiseren van de activiteiten zijn vaak persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om bepaalde mensen uit te nodigen, te bezoeken of een attentie te sturen. Waar moet een werkgroep op letten om hier AVG-proof mee om te kunnen gaan?

Persoonsgegevens uit de R.K. Ledenadministratie worden dan gebruikt voor het initiatief van de parochie waar de werkgroep zorg voor draagt. De AVG stelt eisen aan het gebruik van persoonsgegevens voor de parochieactiviteiten. Het is daarom belangrijk om de bestaande werkwijzen bij tijd en wijle te toetsen en zo nodig aan te passen.

Van deze AVG-verklaringen (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn een groot aantal algemeen. Deze zijn aangeleverd door de bisdommen in Nederland en dienen ter informatie en om te gebruiken om een eigen specifieke verklaring op te stellen. De overige verklaringen zijn al toegespitst op onze parochie.

Meer informatie kunt u vinden in het Algemenen Reglement Persoonsgegevens Parochies 2018. Dit reglement kunt u vinden op www.rkkerk.nl/avg.

Privacyverklaring H. Drie-eenheidparochie
Privacyverklaringen (Inter)Parochiële Caritasinstellingen
Handleiding Datalekken R.K. Parochies
Streaming en online uitzending van kerkelijke vieringen
Richtlijnen foto's
Richtlijnen e-mail/digitale bestanden
Disclaimer