Poppetjes in een kring

Vesperkring Nieuwe ‘Gein’

Vesperviering voor en met mensen met een verstandelijke beperking.

Logo Vesperkring Nieuwe 'Gein'

Mededeling organisatie Vesperkring (augustus 2023)

Iedere laatste woensdag van de maand ging de deur van de Nicolaaskerk open. Alles werd klaar gezet voor de viering. De koffieploeg zette de kopjes klaar, de papieren bloemen met de namen lagen klaar   En op de liturgische tafel natuurlijk de bijbel en de tafelkaarsen. De klok van de kerktoren werd geluid voor de aanvang van de vesper.

Een van de bezoekers mocht een gewaad aan en aan de bel trekken voor het begin van de viering. Na het verhaal uit de bijbel ging de voorganger met de gebed lichtjes rond, wie wilde mocht een kaarsje aansteken, terwijl het koor het “Heer ontferm u zingt”.

Het laatste lied brengt de zegen van God. Die troost en kracht geeft heel ons leven lang  We zijn dankbaar voor alle jaren in de Nicolaaskerk. Ooit zijn we deze diensten begonnen met pastor Frans Overbeek en ds. Ria Pasterkamp ruim 20 jaren geleden. Nu onze doelgroep duidelijk kleiner wordt door verhuizingen etc .gaan we met ingang van september naar de kleinere Dorpskerk aan de Nedereindseweg 3

Met onze grote dank voor de vele jaren gastvrijheid van de Nicolaaskerk.

Namens de Vesperkring, Nel Smit

Vesperkring

Oecumenische vespervieringen voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n vijftig bezoekers komen naar deze vieringen, omringd door evenzoveel vrijwilligers. De diensten hebben een regionale functie en worden bezocht door mensen uit Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Leidsche Rijn, Acquoy en Lexmond.

De vieringen zijn elke laatste woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus) en één keer per jaar wordt er een zondagse viering gehouden.

De voorbereidingsgroep maakt van de kerk een ruimte waarin iedereeen zich thuis kan voelen: de stoelen worden in een kring gezet, bezoekers krijgen hun naam opgespeld, er wordt ruimte en tijd gemaakt om een bijbelverhaal te vertellen en uit te beelden, voor aanvang worden de klokken geluid. Chauffeurs halen en brengen de bezoekers. De organist en het vesperkoor ondersteunen het zingen. Gastvrouwen zorgen voor koffie en thee na afloop van de dienst.

Afwisselend gaat er een pastor of een dominee voor. Er zijn twee vaste voorgangers. De diensten krijgen vorm aan de hand van een jaarthema. Voorbeelden daarvan zijn: broodverhalen, kleurverhalen en beroepen in de bijbel. Er wordt gezongen en gebeden. Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. En natuurlijk worden de jarigen van de maand even in het zonnetje gezet met een bloemetje en een van harte gezongen “Lang zullen ze leven”.

Woensdagavond vieringen

  • Waar: Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3, 3438 AA Nieuwegein
  • Wanneer: iedere laatste woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus). Zie schema hieronder.
  • Voorgangers: afwisselend gaat er een pastor of een dominee voor. Er zijn twee vaste voorgangers.
  • Hoe laat: 19.15 uur tot ongeveer 20.15 uur
  • Na afloop: gezelling napraten met koffie/thee.

Jaarthema

Het thema van de vieringen in 2023 – 2024: volgt nog