Poppetjes in een kring

Vesperkring Nieuwe ‘Gein’

Vesperviering voor en met mensen met een verstandelijke beperking.

Logo Vesperkring Nieuwe 'Gein'

Vesperkring

Oecumenische vespervieringen voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n vijftig bezoekers komen naar deze vieringen, omringd door evenzoveel vrijwilligers. De diensten hebben een regionale functie en worden bezocht door mensen uit Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Leidsche Rijn, Acquoy en Lexmond.

De vieringen zijn elke laatste woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus).

De voorbereidingsgroep maakt van de kerk een ruimte waarin iedereeen zich thuis kan voelen: de stoelen worden in een kring gezet, bezoekers krijgen hun naam opgespeld, er wordt ruimte en tijd gemaakt om een bijbelverhaal te vertellen en uit te beelden, voor aanvang worden de klokken geluid. Chauffeurs halen en brengen de bezoekers. De organist en het vesperkoor ondersteunen het zingen. Gastvrouwen zorgen voor koffie en thee na afloop van de dienst.

Soms gaat er een pastor voor, een andere keer een dominee of vrijwilliger. De diensten krijgen vorm aan de hand van een jaarthema. Voorbeelden daarvan zijn: broodverhalen, kleurverhalen en beroepen in de bijbel. Er wordt gezongen en gebeden. Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. En natuurlijk worden de jarigen van de maand even in het zonnetje gezet met een bloemetje en een van harte gezongen “Lang zullen ze leven”.

Woensdagavond vieringen

 • Waar: Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3, 3438 AA Nieuwegein
 • Wanneer: iedere laatste woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus). Zie schema hieronder.
 • Voorgangers: Soms gaat er een pastor voor, de andere keer een dominee of vrijwilliger. Er zijn een paar vaste voorgangers.
 • Hoe laat: 19.15 uur tot ongeveer 20.15 uur
 • Na afloop: gezelling napraten met koffie/thee.

Jaarthema

Het thema van de vieringen in 2023 – 2024: Dieren in de Bijbel

Geplande vieringen 2023 – 2024

 • 27 september: De ark van Noach
 • 25 oktober : Simson met de Leeuw
 • 29 november : Kameel, in verhaal van Jozef
 • 20 december :Schapen, in Kerstverhaal
 • 31 januari :Vissen, in de visvangst
 • 28 februari: Paard, in verhaal van Paulus
 • 20 maart: Ezel , Jezus zit op een ezel (let op dit is niet de laatste woensdag van de maand i.v.m. de goede week)
 • 24 april: Walvis, Jona
 • 29 mei: Vogels, Duif, in Pinksterverhaal

Nb. 28 februari gaat Henk Dijk voor, 20 maart Elly Bakker.