Diaconie

Hongerigen te eten geven (Meester van Alkmaar (1504). Rijksmuseum Amsterdam.)Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste praktische taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Dienstbaar in gebed en in het concreet bijstaan van mensen in kwetsbare situaties. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geeft de kerk concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen.