Verdieping

Bijeen rond leven en geloof

De werkgroep BIJeen rond leven en geloof wil je met allerlei activiteiten de kans geven je geloof te leren kennen en er zo in te groeien, dat je meer vrede en vervulling ervaart in het leven van alledag.  Je hoeft geen diep gelovige te zijn om aan onze activiteiten deel te nemen. Kom vooral zoals je bent, vol geloof of juist vol twijfel, gedoopt of ongedoopt, kerklid of geen kerklid.

Jezus’ verhaal over het mosterdzaadje is onze leidraad.  Dat piepkleine zaadje groeit uit  tot een grote struik waarin vogels van allerlei soort hun nesten bouwen. Wij hopen met kleine projecten en bijeenkomsten je zo’n groei-ruimte te bieden.

Sluit je (af en toe) bij ons aan …

Je bent welkom.
Laat je geloof ontkiemen!