two man and woman standing on doorway

Welkom in onze kerk

Welkom bij onze Heilige Drie-eenheidparochie!

We zijn een brede parochie in het stroomgebied tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. De naam geeft aan wie we willen zijn: mensen die hun fundament vinden in hun geloof, in God als dragende kracht. En van daaruit proberen er te zijn voor anderen en zorg te hebben voor de schepping. Daarbij hebben we de hulp van Jezus als lichtend voorbeeld en richtingwijzer heel hard nodig, evenals de Heilige Geest die ons inspireert, in beweging zet en gaande houdt wanneer we opkomen voor vrede en rechtvaardigheid in de wereld. En die ons steeds weer nieuwe moed geeft wanneer we ons machteloos en klein voelen tegenover zoveel onrecht en crises in de wereld van vandaag.

8 lokale gemeenschappen

Onze parochie bestaat uit acht lokale gemeenschappen die in 2010 zijn samengevoegd. Wilt u meer weten over de katholieke gemeenschap in uw gemeente? Kijk dan onder het kopje Onze kerken. Daar stellen de afzonderlijke gemeenschappen zich aan u voor.

Eén parochie

Zoals de Vader, de Zoon en de Geest één geheel vormen, zo proberen ook wij als gemeenschappen één parochie te vormen. Dat is een gestaag proces en heeft tijd nodig. De gemeenschappen rond een kerk hebben heel lang als zelfstandige parochie bestaan, ze zijn vast verankerd in de samenleving van die steden en dorpen en hebben ieder hun eigenheid. Die eigenheid is ons dierbaar en we koesteren de éénheid in verscheidenheid. Tegelijk zien we het streven naar meer eenheid ook als een uitdaging.

Vitale gemeenschap

We doen er alles aan om een vitale gemeenschap te zijn, waarin we zorg hebben voor elkaar. De inzet van heel veel vrijwilligers is daarbij onmisbaar. Zo zijn er telkens nieuwe initiatieven en projecten waarmee we als kerk meer naar buiten willen treden, op het gebied van feestdagen, spiritualiteit en zingeving en ondersteuning van mensen die het om verschillende redenen moeilijk hebben.

Ons geloof

We hechten aan de rijkdom van tradities, maar zetten ons ook in voor de veelzijdigheid en veelkleurigheid van ons katholieke geloof. Hebben we als gelovigen niet allemaal de opdracht om ons geloof uit te dragen, ieder op zijn eigen manier en met zijn of haar talenten, maar altijd met de beide benen in de moderne maatschappij.