two man and woman standing on doorway

Welkom

Welkom bij onze parochie H. Drie-eenheid

We zijn een brede parochie in het stroomgebied tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. De naam geeft aan wie we willen zijn: mensen die hun fundament vinden in hun geloof, in God als dragende kracht. En van daaruit proberen er te zijn voor anderen en zorg te hebben voor de schepping. Daarbij hebben we de hulp van Jezus als lichtend voorbeeld en richtingwijzer heel hard nodig, evenals de Heilige Geest die ons inspireert, in beweging zet en gaande houdt wanneer we opkomen voor vrede en rechtvaardigheid in de wereld.

Acht geloofsgemeenschappen

Onze parochie bestaat uit acht lokale geloofsgemeenschappen die in 2010 zijn samengegaan. Wilt u meer weten over de katholieke gemeenschap in uw omgeving? Kijk dan onder het kopje Geloofsgemeenschappen. Daar stellen de afzonderlijke geloofsgemeenschappen zich aan u voor.

Eén parochie H. Drie-eenheid

In onze parochie vinden we tradities belangrijk, maar ook veelzijdigheid en veelkleurigheid. Dit is mede mogelijk dankzij de eigenheid van de acht geloofsgemeenschappen en de talloze vrijwilligers die zich inzetten. Eén parochie vormen wij door samen te werken waar het slim is en door als geloofsgemeenschappen solidair te zijn naar elkaar.