Ziekenzalving

Sacrament van de zieken of ziekenzalving

Vroeger ontvingen gelovigen dit sacrament vlak voor hun sterven. Zo werd je als het ware gesterkt om de overgang van het aardse naar het hemelse te kunnen maken. Tegenwoordig is het ook mogelijk de ziekenzalving te ontvangen als je ernstig ziek bent of door ouderdom kwetsbaar bent geworden. In de ziekenzalving mag je in woord en gebaar van zalving en handoplegging ervaren dat Jezus nabij is in leven, lijden en sterven.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken voor een ziekenzalving, kunt u bellen met het uitvaart Meldpunt 06-13 44 13 53 (als snelheid geboden is) of via mail: jannybvh@ziggo.nl.

In sommige geloofsgemeenschappen is één keer per jaar de gelegenheid dit sacrament in een groep in de kerk te ontvangen. Het biedt troost en kracht. Meer informatie over de data vindt u via het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.