Alfebet op tabbladen
Alfebet op tabbladen

Ledenadministratie

Een actuele ledenadministratie is voor de Parochie H. Drie-eenheid en haar geloofsgemeenschappen van groot belang. Bijvoorbeeld om kinderen en ouders persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste Communie of het Vormsel, om jongeren uit te nodigen voor jongerenactiviteiten, om vrijwilligers uit te nodigen voor vrijwilligersbijeenkomsten, om het parochieblad BIJeen te bezorgen. En natuurlijk voor de organisatie van de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Veelgestelde vragen

1. Hoe kan ik mijzelf of mijn kind als kerklid bij de parochie aanmelden?
2. Hoe bereik ik dat ik weliswaar parochiaan en kerklid blijf, maar niet meer wordt benaderd door de parochie?
3. Hoe voorkom ik dat mijn gegevens bekend zijn bij de gemeente?
4. Hoe kan ik uitgeschreven worden als parochiaan ?
5. Hoe kan ik definitief uitgeschreven worden als lid van de Rooms-Katholieke Kerk?
6. Welke zijn de consequenties van het definitief uitgeschreven zijn als lid van de Rooms-Katholieke Kerk ?
7. Ik ben als kind gedoopt maar kom nooit in de kerk. Ben ik dan toch parochiaan en kerklid?
8. Hoe komt de parochie aan mijn gegevens?
9. De parochie heeft mijn gegevens geregistreerd maar niet dat ik een kind kreeg. Hoe kan dat?
10. Kan ik als parochiaan passief lid blijven?
11. Kan ik van de SILA-stip af?
12. Kan ik weer opnieuw toetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk?
13. Kan de doop ongedaan gemaakt worden?
14. Ik ben verhuisd maar wil in mijn vorige parochie actief blijven. Kan ik daar ook als parochiaan geregistreerd blijven staan?
15. Kan ik als parochiaan/kerklid mijn gegevens rechtstreeks via bijvoorbeeld internet inzien?