Alfebet op tabbladen

Uitschrijven

U kunt helemaal worden uitgeschreven als lid van de R.K. Kerk. Dit heeft vergaande consequenties. U kunt niet meer begraven worden op onze eigen R.K. begraafplaatsen, ook niet in een familiegraf. Een kerkelijke uitvaart is niet meer vanzelfsprekend. U kunt niet meer optreden als peter/meter bij een doopsel. U kunt geen sacramenten meer ontvangen (bijvoorbeeld bij een kerkelijk huwelijk).U kunt geen bestuurlijke functie meer op u nemen binnen de R.K. Kerk.

Uitschrijven als lid van de R.K. Kerk gaat altijd via de pastoor van de Parochie. Wanneer u hiervoor kiest, dient u via onderstaand knop het ‘Modelformulier kerkverlating’ te downloaden, het in te vullen, het van uw handtekening te voorzien en het via mail te sturen aan de pastoor.

Versturen via gewone post kan ook.
Adresgegevens:
Pastoor parochie H. Drie-eenheid
Merelplein 2
3435 CC Nieuwegin