Alfebet op tabbladen

Registratie

De gegevens die geregistreerd worden in de Basis Registratie Personen (BRP) van de overheid, krijgen we door via SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). Deze gegevens zijn niet altijd (volledig) bijgewerkt. Via onderstaand formulier kunt u de contactgegevens die wij van u en uw gezinsleden hebben, aanpassen en/of aanvullen.

Als R.K. Kerk zijn we verplicht om gegevens zoals Doopsel, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk en Uitvaarten/crematie zowel in de ledenadministratie als in de afzonderlijke boeken te registreren. Dit luistert scherp. Bij een kerkelijk huwelijk bijvoorbeeld moet een bewijs van Doopsel/Vormsel kunnen worden uitgeschreven ter overhandiging aan de persoon die gaat trouwen. Is de man of vrouw gedoopt in een andere Parochie, dan moet het kerkelijk huwelijk aan die Parochie worden doorgegeven. Ook kerkverlatingen moeten in het Doopboek en in de ledenadministratie worden genoteerd.