Drie inspiratiebijeenkomsten in 2024 over Hoop doet leven

Drie inspiratiebijeenkomsten in 2024 over Hoop doet leven

Dit jaar organiseert de parochie een drietal inspiratiebijeenkomsten over het thema Hoop doet leven. De bijeenkomsten zijn speciaal voor alle (diaconale) vrijwilligers en parochianen van de Heilige drie-eenheid parochie om geraakt te worden door verhalen van mensen.

In onze huidige maatschappij zijn veel vraagstukken die tegelijkertijd spelen en van invloed zijn op ons menszijn. Zoals klimaatverandering, oorlogen, economische ongelijkheid veraf en dichtbij, slinkend vertrouwen in overheid maar ook talloze (jonge) mensen die geestelijke nood ervaren. Deze (sociaal) maatschappelijke onderwerpen vragen om een andere taal en nieuwe verhalen. Verhalen die nieuwe perspectieven bieden op het leven maar ook hoe het katholieke geloof inspiratie kan geven om te handelen. Een taal die gaat over compassie, vertrouwen en hoop. Kortom: Hoop doet leven!

Hoop is het geloof dat we op een bescheiden schaal kunnen werken om zo samen de wereld beter te maken. Bij iedere bijeenkomst is er een spreker die zijn/haar geloofsverhaal verbindt met zijn/haar vakgebied. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek hoe we ons geloof kunnen verbinden met inzet aan mensen die te maken met de kwetsbare kanten van het leven. Door samen na te denken en met elkaar te spreken over de grote vraagstukken waar de kerk en de wereld voor staan, getuigen we van onze hoop op de Heer die zin geeft aan elk menselijk leven. Kortom, alle reden om ons te laten inspireren. Denk, praat en doe mee tijdens deze bijeenkomsten. Uitgebreide informatie over elke bijeenkomst vindt u op de website.

Data en locatie van de bijeenkomsten

Alle avonden starten om 20.00 tot uiterlijk 21.45. Inloop vanaf 19.45

Donderdag 23 mei: Emmauskerk in Nieuwegein

Zwanine Siedenburg, geestelijk verzorger drugspastoraat Amsterdam spreekt over hoe hoop een plek krijgt in haar werk en haar project Walk of live. In project Walk of Life tekent ze levensverhalen van verslaafden op, zodat die na hun dood blijven bestaan. ‘Iedereen vindt het fijn om gehoord te worden.’

Een verslag over deze bijeenkomst staat hieronder.

Donderdag 27 juni: Heilige Jacobuskerk in Cabauw

Jurijn Timon de Vos (projectcoördinator Laudato si’ Alliantie Nederland) vertelt over de encycliek Laudato si’ waarbij Paus Franciscus oproept om met elkaar zorg te dragen voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis.

Woensdag 18 september: Johannes de Doperkerk in Montfoort

Guyana Zijl, student aan de Radboud Universiteit heeft meegewerkt aan het onderzoek “Barmhartigheid blijven dienen”. Ze verteld over hoe ze haar geloof in de praktijk brengt en dit haar inspireert in werk, studie en leven

Aanmelden

Graag i.v.m. de catering als u wilt komen een email naar rien.brouwer@ziggo.nl

 

Hermen van Dorp; Coördinator/opbouwwerker, Huis van Dominicus, Utrecht
Rien Brouwer; oud-arbeidspastor aartsbisdom Utrecht

Bijeenkomst 23 mei

De eerste bijeenkomst op 23 mei “Hoop doet leven” een inspirerend succes!

Een bijeenkomst die goed werd bezocht! Enthousiast en bevlogen vertelt Pastor Zwanine Siedenburg over haar pastorale werk in Amsterdam. Zij werkt actief in het drugspastoraat en ook in het door haarzelf opgerichte “Walk of life”.

Op onze vraag waarom ben je theologie gaan studeren op latere leeftijd antwoordt zij ”Vanwege mijn eigen onzekerheid”. In de studie groeide mijn besef dat ik als mens mag staan in die onzekerheid. Tijdens mijn bezoek aan de Pauluskerk in Rotterdam waar verslaafden eten kregen en een dak boven hun hoofden hadden, voelde ik dat bij deze mensen mijn toekomst als geestelijk verzorger lag. Vragen die ik in het drugspastoraat krijg zijn niet wat staat er in de Bijbel, maar waar is een slaapplek, hoe kom ik aan eten, wat moet ik met deze gemeenteformulieren etc. Of je ruimt samen met de verslaafde de “muizekeutels” op in de chaos van hun kamer om er zo paradijs van te maken. Ik heb zelfs een bankje voor hem geregeld. Terwijl je weet dat je bij een volgende keer dezelfde puinhoop weer aantreft. Pastoraat is dan tegen de stroom in volhouden! Ik zorg ook voor een goede verstandhouding met de hulpverleners en begeleiders die zitten daar de hele dag in. Ik kom even langs, ben aardig maar ga weer weg. Het grote voordeel is dat ik grenzeloos kan werken waardoor ik ten volle persoonlijke aandacht kan geven aan mensen.

Zij vertelt over het verhaal van een verslaafde die een talentvolle dochter heeft maar die hij in 24 jaar niet meer heeft gezien.  Als pastor heb ik verbinding kunnen leggen  door ze op een derde plek uit te nodigen om samen met mij te eten. Aan verhalen geen gebrek; het verhaal van Paul, een wees van kindertehuizen, maakte ons stil. Die als tiener een verkeerde beslissing heeft genomen en vlak voor zijn overlijden met een rollator samen met Zwanine  terugging naar de plek waar hij zich als jongen gelukkig was. Zo kan je als pastor het verschil maken vóór en bij mensen. Het is voor mij ook het gevecht tussen Jacob en de engel. Zeker als ik denk dat aan de gebeurtenis dat instanties langs elkaar heen werkte waardoor een jonge vrouw onnodig stierf.

Een ander deel van mijn  werk is om in vieringen voor te gaan en uitvaarten te begeleiden. Vaak komt het voor dat er geen familie of vrienden bij zo’n uitvaart zijn. Vanuit mijjn visie dat niemand naamloos ten onder mag gaan heb ik de stichting Walk of life opgericht. Deze stichting beheert de opgetekende levensverhalen van met name verslaafden. Op deze manier krijgen zij een identeit; een naam hebben is zeker bij uitvaarten van belang. Inmiddels is naast Amsterdam op meerdere plekken in ons land deze stichting actief. Een prachtig initiatief! Het laten zien van de gebrokenheid in de hardheid van het bestaan. Mijn toegevoegde waarde als pastor ten opzichte van de reguliere hulpverleners ligt vooral in het ruimte kunnen scheppen voor het onnoembare. Trouw en nabij zijn ook na 17.00 uur. Op deze manier kan ik mensen een naam geven. Vergeet niet dat een verslaafde ooit is geboren als een kind vol dromen. Die waarheid houdt mij op de been; hier ligt mijn hart!