MOV

MOV is een kerkelijke werkgroep, enigszins vergelijkbaar met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) die zich inzet voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Het gaat dan niet alleen om ontwikkeling aan derdewereldlanden maar het werkterrein is veel breder. Wereldwijd is (financiële) steun nodig op het gebied van missie, ontwikkeling en vrede.

Wij ondersteunen kerkelijke acties; Adventsactie, Solidaridad, Kerk in Nood, Vastenactie, Week Nederlandse Missionarissen, Miva, Pax, Missio en eventuele landelijke acties.

Het is mogelijk om een Eigen Doel aan te vragen bij de Vastenactie. In 2023 heeft de Parochie H. Drie-eenheid het DARA Europe gesteund, daarvoor Stichting Kinderhulp Togo en voor 2024 is het project Stichting Shirati gezondheidszorg in Tanzania door de Vastenactie goedgekeurd.

De geloofsgemeenschappen kunnen zich ook plaatselijk inzetten voor een goed doel.

Mocht u op zoek zijn naar ondersteuning dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor MOV: gerard.wiltenburg@planet.nl.