Ledenadministratie

Een actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op kijk op de website van het aartsbisdom.

Registratieformulier R.K. ledenadministratie

Inschrijven, wijzigingen doorgeven of afmelden

Via onderstaande formulieren kunt u zich inschrijven, wijzigingen doorgeven of afmelden.

Aanvraag uitdraai van mijn gegevens
Wijzigen contactgegevens
Uitschrijven

Als gevolg van de invoering van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, heeft u het recht van volledige inzage van uw gegevens die de RKK van u heeft vastgelegd.

Er zijn twee registraties waarin uw gegevens zijn vastgelegd:

  1. de “kerkregisters” (doopboek, huwelijksboek etc.) die boeken zijn ter inzage beschikbaar op het parochiecentrum van uw geloofsgemeenschap. U kunt hier een uittreksel uit krijgen als u zich legitimeert en aan kunt geven waar u de informatie voor wilt gebruiken.
  2. de “RK Ledenadministratie”, dit is de landelijke database met informatie over de leden van de kerk. Ook hier kunt u een uittreksel van krijgen. U moet zich dan op het parochiecentrum van uw geloofsgemeenschap legitimeren en een aanvraag indienen. U ontvangt binnen één maand een e-mail van de ledenadministrateur met de details in een bijlage. Op de lange termijn komt hier een landelijke applicatie voor (mijnRKK.nl) waar u zich aan kunt melden en hier direct toegang krijgt tot uw gegevens.

Voor beide registraties geldt onze Privacyverklaring.

Voor het goed kunnen functioneren van iedereen in onze parochie en onze geloofsgemeenschap is het van het grootste belang dat wij met u in contact kunnen komen. Uw contactgegevens staan in de RK Ledenadministratie en zijn niet altijd (volledig) bijgewerkt. Via onderstaand formulier kunt u de contactgegevens die wij van u en uw gezinsleden hebben, aanpassen en/of aanvullen.


Wijziging contactgegevens

Naam
MM slash DD slash JJJJ
Vul hier uw geboortedatum in
Vul hier uw adres in
vul hier uw postcode in
vul hier uw huidige woonplaats in

Vul hier uw nieuwe adres in
vul hier uw postcode in
vul hier uw woonplaats in
MM slash DD slash JJJJ
vul hier de datum van wijziging in
Deze wijziging betreft:

Via het onderstaande formulier kunt u zich voor een aantal zaken afmelden.

Als u zich wilt afmelden voor de elektronische nieuwsbrief, dan kun u dit het beste doen door bij ontvangst van de nieuwsbrief, helemaal onderaan op de link te klikken: hier afmelden.

Kiest u voor de optie: “Ik wil uitgeschreven worden uit de RKK”, dan dient u bij onderstaand formulier optie 5 aan te geven en een formeel verzoek in te dienen, te ondertekenen en toe te sturen aan de pastoor van de parochie.

Een formele uitschrijving uit de RKK heeft de volgende consequenties voor u:

  • U kunt niet meer begraven worden op onze eigen RK begraafplaatsen, ook niet in een familiegraf.
  • Een kerkelijke uitvaart is niet meer vanzelfsprekend.
  • U kunt niet meer optreden als peter/meter bij een doopsel.
  • U kunt geen sacramenten meer ontvangen (bijvoorbeeld bij een kerkelijk huwelijk).
  • U kunt geen bestuurlijke functie meer op u nemen binnen de RKK.

Verzoek tot kerkverlating

Download hier het Modelformulier verzoek tot kerkverlating. Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar het mailadres van de pastoor. Uw verzoek wordt pas in behandeling genomen als het ondertekende formulier is ontvangen.


Ik meld mij af

Naam
MM slash DD slash JJJJ
Ik meld mij af voor:
Deze wijziging betreft