autumn, lake, tree

WAAR kan ik terecht voor…?

Hier vindt u een beknopt overzicht waar u terecht kunt met vragen en opmerkingen over activiteiten en vragen over de dienstverlening van onze geloofsgemeenschap. Veelal kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze eigen geloofsgemeenschap. Dat is mogelijk via een contactformulier of u mailt naar info-johannes@3eenheidparochie.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur via ons telefoonnummer 0348-47 12 75.

Aanmelden nieuwsbrief BIJ-Johannes.

Vindt u het handig geïnformeerd te worden over nieuws en activiteiten? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief BIJ-Johannes. Deze ontvangt u elke vrijdagmorgen gratis en zonder verdere verplichtingen. Aanmeldformulier op onze startpagina geheel onderaan,

Aan- en afmelden, wijzigingen voor de ledenadministratie

Voor het doorgeven van mutaties in de ledenadministratie, denk aan wijzigingen van uw gegevens en het aan- en afmelden, staat informatie over op de pagina’s van de parochie. U kunt deze hier vinden (op de tabbladen onderaan op deze pagina)

Agenda

Er is een pagina met een overzicht van alle geplande activiteiten van onze geloofsgemeenschap. De webmasters ontvangen van de werkgroepen graag de planning van activiteiten. Deze pagina met de AGENDA vindt u hier,

Bezoek (gesprek/zieken) gewenst

Binnen onze geloofsgemeenschap is er een bezoekgroep actief voor mensen die daar behoefte aan hebben aan hebben. Voor de meer ernstig zieken naderend levenseinde is er een Werkgroep Pastoraal Contact. Meer informatie over deze werkgroep en hoe u contact kunt opnemen te vinden op de pagina gemeenschapsopbouw (Kijk daar – scrol omlaag naar de tabbladen)

Boekspot

In de kerk bevindt zich een fraaie boekspot waar iedereen naar behoefte boeken kan uitzoeken en ook inleveren. Meer informatie over de boekspot op de pagina gemeenschapsopbouw (scrol aldaar naar de tabbladen).

Contact gegevens

Zijn te vinden op de overzichtspagina (klik hier) van onze geloofsgemeenschap Geboorte H. Johannes de Doper.

Dopen

Voor aanmelden of informatie neem contact op met het secretariaat. Heeft voor elders een doopbewijs uit de parochie nodig waar u indertijd gedoopt bent. Neem ook dan contact op met het secretariaat. Op deze website is ook een aanmeldformulier voor het dopen beschikbaar.

Eerste Communie

Informatie over de Eerste H. Communie en een aanmeldformulier staat op deze website. Heeft u vragen, neem dan contact op met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap via het contactformulier of info-johannes@3eenheidparochie.nl

Gebeds-(mis)intenties opgeven

Is mogelijk via het secretariaat. Meer informatie over deze intenties op de tabbladen van de pagina Liturgie (samen vieren). Opgave kan bij de gastvrouw/heer in de huiskamer, via contactformulier of mail naar het secretariaat (info-johannes@3eenheidparochie.nl)

Hulp nodig | Caritas werkgroep

De werkgroep ziet om naar mensen in nood, bijvoorbeeld zij die niet meer rond kunnen komen. Wij gaan na of wij hen financieel kunnen helpen en doen dit zonder enig onderscheid. Klik hier voor meer informatie

Huwelijk

Tijdig aanmelden is van groot belang. Het is noodzakelijk daarvoor een formulier in te vullen. Meer informatie en het aanmeldformulier voor het kerkelijk huwelijk is te vinden onder de rubriek levensmomenten van het algemene parochiedeel.

Huwelijksjubileum

Wie een jubileum wil vieren, wordt verzocht tijdig contact op te nemen met het secretariaat. De voorkeur gaat ernaar uit om jubilea kerkelijk te vieren binnen de gemeenschap in weekendvieringen. Als er een voorkeur bestaat dan is in verband met de planning het gewenst om minimaal een half jaar voorafgaand dit aan te geven. Wij proberen zoveel als mogelijk met wensen rekening te houden.

Jongerenpastoraat

Heeft u belangstelling voor activiteiten van en voor jongeren? Op het centrale websitedeel van de parochie informatie over activiteiten van en voor jongeren op (klik hier) deze pagina.

Kerkbijdrage (Actie Kerkbalans)

Uw kerkbijdrage wordt geïnd door onze eigen geloofsgemeenschap. Met uitzondering van de gemeenschappelijke parochiële kosten (voor pastores, parochiële afdracht aan bisdom, algemene parochiële activiteiten), komt de opbrengst ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap.

Liturgie (vieringen – werkgroepen e.d.)

Zeer veel informatie over liturgie is op diverse pagina’s op onze website te vinden. In het linker submenu op op hoofdpagina van Johannes de Doper is dat onder verdeeld in alles over het liturgie vieren, algemene informatie over liturgie, over werkgroepen en koren, over de livestream via kerkdienstgemist en het actuele werkrooster van alle vrijwilligers.

Noodnummer: 06 – 13 44 13 53

Er is een centraal parochie meldpunt voor uitvaarten/ziekenzalving. Dat wordt met name door de uitvaartondernemers gebruikt voor meldingen en planning. In geval van spoed/nood kunt u ook dit nummer gebruiken.

Ontmoeten ráákt!

Binnen onze geloofsgemeenschap is onder de noemer ‘Ontmoeten ráákt!’ een groep mensen actief die zich bezig houden met de vitaliteit en toekomst van onze geloofsgemeenschap. Er is een eigen pagina op onze website en daaronder een aanvullende inspirerende pagina over: Ontmoetingen van de maand.

Parochieblad (en nieuwsvoorziening)

Met ons parochieblad BIJeen voorzien we parochianen van informatie en verdieping. De lokale geloofsgemeenschappen hebben een of meerdere ‘eigen’ pagina’s. BIJeen wordt 7 keer per jaar thuisbezorgd. Meld u aan via het secretariaat. Het blad is ook (klik hier) digitaal in te zien via de website. Naast dit parochieblad verzenden wij elke vrijdagmorgen onze digitale nieuwsbrief BIJ-Johannes die ook (klik hier) online is te lezen.

Pastoraal gesprek

U kunt contact opnemen met één van de leden van het pastorale team via het secretariaat. Er is ook een werkgroep Pastoraal Contact met toegeruste vrijwilligers. U kunt deze werkgroep vinden via de tabbladen op de pagina gemeenschapsopbouw.

Rooms-katholiek worden?

Neem contact op met de centrale werkgroep voor volwassenen catechese. Contactpersoon is Pastor Marion Korenromp

Tarieven van onze dienstverlening

Als u vragen heeft over tarieven voor bepaalde diensten dan kunt u ook terecht bij het secretariaat. Een beknopt overzicht van de tarieven staat op de website zie tabbladen onder de informatiepagina Kerkcommissie en Pastoraatgroep

Uitvaart

De planning van een kerkelijke uitvaart (en avondwake) wordt geregeld via uitvaartondernemingen. Deze neemt voor u contact met ons op voor de afstemming en regelt een voorganger via het parochieel uitvaartmeldpunt. In geval van nood kunt u rechtstreeks het (noodnummer) van het uitvaartmeldpunt bellen (06 -13 44 13 53). Ook verzorgen vrijwilligers een plechtigheid in crematoria. Meer informatie op deze pagina liturgie (scrollen naar de tabbladen.

Vertrouwenspersoon

Er zijn door de kerkcommissie twee onafhankelijk vertrouwenspersonen benoemd. Op de tabbladen van de pagina van de kerkcommissie meer informatie en contact gegevens.

Vormsel

Informatie over het H. Vormsel is te vinden op het centrale deel van deze website van de parochie onder de rubriek levensmomenten-vormsel. Daar is ook een aanmeldformulier te vinden.

Werkvelden – wat we doen

Alle activiteiten (wat we doen) binnen onze geloofsgemeenschap zijn gekoppeld aan zogenaamde werkvelden waar veel vrijwilligers actief zijn. In het linker submenu zijn deze terug te vinden. Klik hier voor liturgie (samen vieren)catechese (leren), gemeenschapsopbouw, diaconie (helpen) en Oecumene (samenwerken). Onder de pagina’s veel informatie over deze werkvelden en werkgroepen op de tabbladen aldaar.

Zieken en ziekenschrift

Wie (ernstig) ziek is en behoefte heeft aan contact voor een gesprek of gewoon bezoek kan contact opnemen met de werkgroep Pastoraal Contact. Meer over hen en de betekenis van het ziekenschrift op de tabbladen onderaan op de pagina Gemeenschapsopbouw

Ziekenzalving of ziekenzegen

Als een lid van de geloofsgemeenschap ziek is en de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen, dan kan er contact worden opgenomen met het secretariaat. Wacht met dit vragen niet te lang, zodat er nog tijd is voor een nadere kennismaking of begeleiding.