Oecumene (samenwerken)

Christenen uit verschillende kerken ontmoeten elkaar over kerkmuren heen en herkennen elkaar. Zij stellen zich open voor elkaars geloofsverhalen en vinden elkaar in een gezamenlijk commitment in woord en daad. Ze geven elkaar ruimte in ontmoetingen waarin alle tradities van de christenheid welkom zijn en christenen elkaar verstaan. Om zo gezamenlijk op te staan en bij te dragen aan een leefbare samenleving.

Werkgroep Oecumene Montfoort bestaat al 40 jaar en heeft respect voor ieder zijn geloofsopvatting. Onze geloofsgemeenschappen (RK Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper en Protestante Gemeente Montfoort – De Rank) komen samen om inspirerende vieringen en ontmoetingen met elkaar te beleven om zo het geloof en onze samenleving met elkaar te versterken en te dienen. Ieder mens doet er toe voor God, ieder is welkom bij onze diensten en activiteiten.

In Linschoten maken wij als katholieke geloofsgemeenschap ook gebruik van het kerkgebouw ’t Kruispunt en bestaat er een intensieve samenwerking op diverse terreinen.

Werkgroep Oecumene Montfoort

De geplande activiteiten

In de AGENDA (klik hier) van onze geloofsgemeenschap worden de geplande activiteiten zodra bekend opgenomen. We geven bij de omschrijving vaak aan dat het van de WOM is (Werkgroep Oecumene Montfoort). Via de wekelijkse nieuwsbrief besteden wij aandacht aan  activiteiten die op korte termijn plaatsvinden.

Wisselende activiteiten zijn:

 • Wandeling,
 • Boekbespreking,
 • Filmavond
 • Kerk in ’t Park
 • Samenzang
 • Dauwfietsen met Hemelvaart
 • Rondleiding/bezoek klooster,
 • Herdertjestocht
 • Kerkdiensten (in samenwerking met Oecumene Linschoten voorbereid).

Leden van de werkgroep Oecumene Montfoort:

Namens de Protestantse Gemeente Montfoort:

 • Kees Birkhoff (voorzitter)
 • Nico Warner, (penningmeester),
 • Joke Hage-Luijmes
 • Petra van Doornik

Namens de R.K. Kerk:

 • Gerard Vendrig,
 • Thea Visser, (secretaris)
 • Desiree van der Meulen
 • AnneMarie v.d. Poll

Contactadres voor de oecumene in Montfoort

Thea Visser, Blokland 86. telefoon: 0348-46 89 89 / 06-82 39 94 33

 

’t Bakkershuis is collectedoel 2023/2024 bij oecumenische vieringen

’t Bakkershuis is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor iedereen die te maken heeft met geheugenklachten en/of beginnende dementie. Wij bieden een ontmoetingsplek in de buurt waar mensen gewaardeerd worden om wie ze zijn en waar iedereen meetelt. U kunt dagelijks binnen lopen voor informatie en voorlichting op de momenten wanneer dat u daar behoefte aan hebt. En heel belangrijk: u kunt uw ervaringen met lotgenoten delen.

Meer informatie over ’t Bakkershuis