selective focus photography of woman holding yellow petaled flowers

Werkgroep Caritas

 

Welkom bij Caritas Montfoort-Linschoten

Het woord Caritas betekent liefde, naastenliefde. De werkgroep ziet om naar mensen in nood, bijvoorbeeld zij die niet meer rond kunnen komen. Wij gaan na of wij hen financieel kunnen helpen en doen dit zonder enig onderscheid. Wij zijn er dus niet alleen voor onze medeparochianen. De werkgroep valt onder het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) van de parochie H. Drie-Eenheid.

Werkzaamheden van onze Caritas Werkgroep:

 • Ondersteuning geven aan mensen, die alle wettelijk regelingen op het gebied van de sociale voorzieningen hebben doorlopen en die toch niet voor financiële hulp in aanmerking komen.
 • Financiële bijdrage leveren aan parochiële werkgroepen en parochianen, die wereldwijd ontwikkelingswerk verrichten en/of vluchtelingen ondersteunen.
 • Actie Schoen doen (voor kinderen tot 18 jaar)
 • Actie Speelgoedbon, een bon waarmee kinderen uit kansarme gezinnen speelgoed kunnen ‘kopen’

Voorbeelden van projecten, die we ondersteunen:

 • Voedselbank
 • Zonnebloem
 • Vluchtelingenwerk

Het jaarverslag is openbaar.

Lees hier ons jaarverslag 2022.

Mensen kunnen ons attent maken op noden van medemensen of van zichzelf.
Wij zullen altijd discreet en onder strikte geheimhouding omgaan met uw aanvraag.

U kunt uw oproep richten aan de Caritas Werkgroep van onze geloofsgemeenschap:

Via mail:  caritas-johannes@3eenheidparochie.nl

De Caritas Werkgroep Montfoort-Linschoten bestaat uit:

 • Willy Klein Gunnewiek: voorzitter 0348-47 24 88
 • Liesbeth van Rooijen: secretaris 0348-47 36 05
 • Ben van Jaarsveld: penningmeester 0348-56 04 84
 • Gert van Jaarsveld: lid 0348- 41 54 37

Postadres:
Pastoor Spaanplein 2
3417 HV Montfoort

U kunt ons financieel steunen

Door een bedrag over te maken op: NL 50 RABO 0324 4302 05 t.n.v. PCI H. Drie-eenheid. Dit is het rekeningnummer van de Caritas Werkgroep Montfoort-Linschoten.