man and woman sitting on bench facing sea

Diaconie (helpen)

Het taakveld diaconie wordt in de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap vertegenwoordigd door Willy Klein Gunnewiek Bij de diaconie is de levensinstelling van de mens het belangrijkst. Het gaat om dienstbaarheid aan elkaar. Dan pas ben je werkelijk mens. Het gaat om het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen.

Rechtvaardige verhoudingen

Daarmee streven we naar het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Diaconie wordt concreet als wij vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap steun verlenen aan mensen en groepen die in de knel geraakt zijn, als wij aandacht hebben voor de zieken en voor de geknakte mensen.

Betrokkenheid bij andere organisaties

Diaconie betekent dat wij ons als geloofsgemeenschap samen sterk maken voor mensen in nood. Dat we solidariteit die je voelt met mensen in de knel vorm geeft. Er is doorlopend aandacht en toelichting bij de diverse extra collectes die door het jaar heen worden gehouden, Speciale aandacht is er altijd voor de vastenactie en adventsactie. Ook is er maatschappelijke betrokkenheid via de lokale werkgroep Caritas, schuldmaatje, maatschappelijk werk, de Voedselbank, vluchtelingenwerk enz.