person in green long sleeve shirt holding clear drinking glass

Liturgie (werk)rooster

Voor de meeste mensen binnen onze geloofsgemeenschap is informatie over de liturgievieringen op de korte termijn van belang. Het gaat hen om de aankomende weekendviering. Deze ziet u met een korte toelichting op het thema wekelijks in de nieuwsbrief BIJ-Johannes. Op de website in de rubriek Liturgie en in het parochieblad BIJeen is er informatie te vinden voor een aantal weken.

Liturgie plannen is steeds meer een lange termijn invulling. Voor alle betrokkenen bij de uitvoering is deze ‘ver vooruit’ planning wel van belang. Niet alleen voorgangers, maar ook voor lectoren, kosters, koorleden, organisten, bloemengroep, beeld & geluid en andere werkgroepen zoals dopen en kinderwoorddiensten.

Daarvoor bestaat een lange termijnplanning. Dit wordt centraal bijgehouden door Tonny Koster. Tip: Heeft u iets te vieren. Zijn er wensen in verband met een (huwelijks) jubileumviering ten aanzien van een koor e.d., laat het zeer ruim van tevoren aan ons weten. Wij proberen daar graag invulling aan te geven. Neem tijdig contact op met het secretariaat. Voor informatie kunt u zich ook wenden tot Tonny Koster.

Het is een liturgie(werk)rooster in een Excel overzicht. In deze planning zijn met regelmaat aanvullingen en wijzigingen. Ten behoeve van alle betrokkenen (en belangstellenden) is de meest actuele versie van dit liturgie(werk)rooster te raadplegen op deze website.

 

Liturgierooster 2023 vs 3 dec 

Liturgierooster 2024 vs 3 dec