person in green long sleeve shirt holding clear drinking glass

Liturgie (werk)rooster

Voor de meeste mensen binnen onze geloofsgemeenschap is informatie over de liturgievieringen op de korte termijn van belang. Het gaat hen om de aankomende weekendviering. Deze ziet u met een korte toelichting op het thema wekelijks in de nieuwsbrief BIJ-Johannes. Op de website in de rubriek ‘vieringen’ en in het parochieblad BIJeen is er informatie te vinden voor een aantal weken. Het liturgie(werk)rooster is een Excel overzicht. Met regelmaat zijn er aanvullingen en wijzigingen. Ten behoeve van alle betrokkenen (en belangstellenden) is de meest actuele versie altijd hier op deze website te raadplegen. Raadpleeg regelmatig !!

►► Link liturgierooster 2024 (vs 15 mrt)

Liturgie plannen is steeds meer een lange termijn invulling. Voor alle betrokkenen bij de uitvoering is deze ‘ver vooruit’ planning wel van belang. Niet alleen voorgangers, maar ook voor lectoren, kosters, koorleden, organisten, bloemengroep, beeld & geluid en andere werkgroepen zoals dopen en kinderwoorddiensten.

Bijzondere wensen graag tijdig melden!

Daarvoor bestaat een lange termijnplanning. Dit wordt centraal bijgehouden door Tonny Koster. Tip: Heeft u iets te vieren. Zijn er wensen in verband met een (huwelijks) jubileumviering ten aanzien van een koor e.d., laat het zeer ruim van tevoren aan ons weten. Wij proberen daar graag invulling aan te geven. Neem tijdig contact op met het secretariaat. Voor informatie kunt u zich ook wenden tot Tonny Koster.