man in black suit jacket holding lighted candle

Koren/werkgroepen liturgie

brown pencil on white book pageOp deze pagina is in de onderstaande blokken met tabbladen informatie te vinden over de vele groepen van vrijwilligers betrokken bij het werkveld liturgie. In onze geloofsgemeenschap zijn er niet alleen pastores bezig met voorbereiding en uitvoering van de liturgie maar ook veel vrijwilligers. Van koorleden, kosters, misdienaars, lectoren, collectanten, tot leden van liturgische werkgroepen die de vieringen inhoudelijk voorbereiden. Daarnaast zijn er nog veel meer mensen actief, veelal onzichtbaar. Zij maken de kerk schoon, versieren de kerk met bloemen, of zorgen dat de boekjes klaar zijn in voldoende aantallen en maken de presentatie voor de schermen in de kerk. U kunt alle werkgroepen die actief zijn binnen de liturgie hieronder vinden. Scrol daarvoor omlaag naar een van de twee blokken.

Eerste blok tabbladen over onze koren, samenzang en muziek

 • St Caecilia
 • New Generation
 • Dameskoor
 • Kruispunt Projectkoor
 • Samen zingen
 • Organisten/Pianisten
 • Digitale muziek

Het tweede blok met tabbladen over werkgroepen rond liturgie

 • Bloemengroep
 • Kosters en Collectanten
 • Misdienaars
 • Reprogroep
 • Werkgroep Beeld en Geluid
 • Werkgroep kinderwoorddienst

 

.

Onze koren, samenzang en muziek

St Caecilia
New Generation
Dameskoor
Kruispunt Projectkoor
Samen zingen
Organisten/Pianisten
digitale muziek

St Caecilia … een koor met een traditie van meer dan 125 jaar

Het gemengde koor St. Caecilia is al opgericht in 1893 en is begonnen als een herenkoor. Dames mochten toen nog niet meezingen in een koor. Vanaf 1969 zijn er dames bij het koor gekomen en werd het echt een gemengd koor. In de loop der jaren heeft het koor een eigen stijl ontwikkeld. Op zondag 25 november 2018 vierden wij het 125-jarig jubileum van ons koor.

Ons repertoire

Naast het zingen van de gebruikelijke Nederlandstalige liturgische gezangen, en het ondersteunen en stimuleren van de volkszang, brengt het koor ook muziek ten gehore uit andere stijlperioden. Bij gelegenheid zingt het koor eenstemmig en meerstemmig Latijn, Gregoriaans, maar ook o.a. Engels en Duitstalig Repertoire. Veel wordt er ook gezongen uit de bekende rode bundel ‘Gezangen voor Liturgie’

Enkele weken voor de viering wordt er aan de hand van de lezingen voor die zondag een liedkeuze gemaakt. Het koor heeft een liedkeuzecommissie die dit samen met de leden van de liturgiegroep van de betreffende viering voorbereid.

Ondersteunend aan de vieringen

St. Caeciliakoor stelt zich ten dienste van de parochiegemeenschap op bij het vieren van de Liturgie. Het stelt zich ten doel, de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar best vermogen te verzorgen. Ook worden er diensten ondersteund in het Kruispunt te Linschoten en een keer per jaar in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

Kom ook eens sfeer proeven en (mee)zingen

Dames of heren die graag zingen nodigen wij hierbij van harte uit om donderdagsavonds mee te repeteren in een ontspannen en gezellige sfeer. Naast de ervaren getrainde stemmen van vele koorleden is het fijn instappen en wordt je vanzelf op weg geholpen.

Onze deskundige dirigent doet er alles aan ons technieken aan te leren om onze stemmen steeds beter te laten klinken! Kom ’n keer meezingen, luisteren, koffie drinken, om de sfeer te proeven. De repetitie begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur met koffie in de pauze.

en organisten George Pluimakers en Arie Hardijzer isOnder deskundige leiding van de enthousiaste dirigent Hans Hulsink het elke week weer een plezier om samen te zingen.

Bestuur St. Caecilia

 • Voorzitter – Gerard van Vliet
 • Penningmeester – Ria Kolfschoten
 • Bestuurslid – Gert van Schaik
 • Secretaris – Diana Insulani
 • Bestuurslid – Wim van Schaik

Organisten: George Pluimakers en Arie Hardijzer
Dirigent: Hans Hulsink (foto rechts)

Wilt u meer weten ?

 • Bel met voorzitter Gerard van Vliet (0348) 47 18 87 of
 • Secretaris Diana Insulani  (0348) 47 31 20

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Een nieuwe start

Bij de ‘afscheidsviering’ van het voormalige (rouw- en trouw dameskoor) Cantemus van 24 oktober 2021 werd melding gemaakt dat er een doorstart zou komen met een wat beperktere formule. Dus geen formeel  meerstemmig koor met repetities, een vaste dirigent en/of organist. Vanuit vooral Cantemus is er een mooie groep van 16 dames die zich hebben aangemeld voor dit nieuwe koor.

Het dameskoor ondersteunt wat specifieke vieringen

Zij zullen zich onder de naam ‘Dameskoor’ als zanggroep vooral toeleggen op een aantal specifieke vieringen zoals Allerzielen, Goede Vrijdag en Maria Tenhemelopneming. Het repertoire zal dus vooral een ondersteunende samenzang functie hebben bij bijzondere gelegenheden als deze. De eerste viering in deze nieuwe setting was de sfeervolle Allerzielen gedachtenisviering in 2021. Het is wat anders dan de samenzanggroep waarbij iedereen vrijblijvend kan aanschuiven. Er wordt door hen vooraf aan de viering ingezongen. Veelal zal Joost van Hofwegen dit koor met de piano begeleiden.

 • Contactpersoon van dit koor is Corrie Vendrig (advendrig@ziggo.nl)

Een project koor in Linschoten

In Linschoten is na het tijdperk van het koor Interludium het initiatief genomen om vanuit beiden geloofsgemeenschapen een koor te vormen ter ondersteuning van een aantal (oecumenische) vieringen in ’t Kruispunt. Deze zanggroep werkt onder de naam  ‘Kruispunt Projectkoor’. De vieringen worden samen met de Oecumenische Werkgroep Linschoten voorbereid. De dirigent/pianiste is Caroline Leloux. Wie van zingen houdt en mee wilt doen met dit koor is altijd welkom. Er wordt projectmatig gewerkt.

 • Informatie bij de coördinatoren van het KPK: Gert van Jaarsveld, Jan van Vliet en Evert W. de Jong  (dejongbakker@planet.nl)

Zingt u ook eens met ons mee?

Met het zingen van de diverse koren worden de meeste vieringen muzikaal opgeluisterd. Maar dat lukt niet in alle gevallen en zijn er (zeker in de zomermaanden) ook regelmatig vieringen zonder koor. Zingen is voor iedereen leuk en het is verbindend. En samen zingen is nog veel leuker! Ook al is er een koor in de vieringen dan is er vaak voldoende ruimte om samen (mee) te zingen.

Lekker samen zingen ook zonder koor

Wij zijn zonder koorzang altijd een beetje terughoudend wat het zingen in de kerk betreft. Daarom is er op initiatief van Hanneke van der Horst en Truus de Beus begin 2022 gestart met het stimuleren van de samenzang met een voortrekkersgroepje. Het is echt basaal bedoeld. Gewoon vrijblijvend aanschuiven wie zin heeft en zonder koorzang ambitie maar puur het stimuleren van de (eenstemmige) samenzang zodat er ook goed wordt ingezet op de pianomuziek.

Schuift ook eens aan

Daarom nodigen wij zangliefhebbers uit om tijdens zo’n ‘samenzangviering’ links voorin de kerk naast de piano te gaan zitten, bij wijze van ondersteuning van de samenzang. Veelal zijn er nu circa 10 personen die dit doen. Maar iedereen is daarbij zonder aanmelding of vaste verplichting welkom. Kom er een keer bijzitten! Daarnaast nodigen we natuurlijk ook de mensen in de kerk uit, om vooral mee te zingen! Schroom niet, we doen het met elkaar, voel u uitgenodigd en gesteund door de mensen om u heen. Om dit met elkaar makkelijk te kunnen doen wordt bij de voorbereiding door de liturgiegroepen zorgvuldig gekozen voor goed zingbare liederen. Wij zien én horen, u graag!

Ook in ’t Kruispunt in Linschoten

Er is een tweewekelijkse viering op de zaterdagavond vanuit onze RK gemeenschap in ’t Kruispunt in Linschoten (met een zomerstop). Daar wordt ook veelal door een koor gezongen. Vaak ook het Kruispunt Project Koor vanuit de oecumenische samenwerking of een van de Montfoortse koren. Maar ingeval van samenzang is er ook daar de uitnodiging om een samenzang groepje te vormen ter ondersteuning van het zingen. Ook daar is het een kwestie van vrijblijvend aanschuiven.

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst x

.

Werkgroepen rond Liturgie

Bloemengroep
Kosters en collectanten
Misdienaars
Reprogroep
Werkgroep Beeld en geluid
Werkgroep Kinderwoorddienst

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst x

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst