man in black suit jacket holding lighted candle

Koren/werkgroepen liturgie

brown pencil on white book pageOp deze pagina is in de onderstaande blokken met tabbladen informatie te vinden over de vele groepen van vrijwilligers betrokken bij het werkveld liturgie. In onze geloofsgemeenschap zijn er niet alleen pastores bezig met voorbereiding en uitvoering van de liturgie maar ook veel vrijwilligers. Van koorleden, kosters, misdienaars, lectoren, collectanten, tot leden van liturgische werkgroepen die de vieringen inhoudelijk voorbereiden. Daarnaast zijn er nog veel meer mensen actief, veelal onzichtbaar. Zij maken de kerk schoon, versieren de kerk met bloemen, of zorgen dat de boekjes klaar zijn in voldoende aantallen en maken de presentatie voor de schermen in de kerk. U kunt alle werkgroepen die actief zijn binnen de liturgie hieronder vinden. Scrol daarvoor omlaag naar een van de twee blokken en klik op de tabbladen.

Blok 1 tabbladen over onze koren, samenzang en muziek ▼

 • St Caecilia
 • New Generation
 • Dameskoor
 • Kruispunt Projectkoor
 • Samen zingen
 • Organisten/Pianisten
 • Digitale muziek

Blok 2 tabbladen over werkgroepen rond liturgie ▼

 • Bloemengroep
 • Kosters en Collectanten
 • Misdienaars
 • Reprogroep
 • Werkgroep Beeld en Geluid
 • Werkgroep kinderwoorddienst

 

BLOK 1: Koren, samenzang en muziek | (▼ Scrol BLOK 2 Liturgiewerkgroepen)

St Caecilia
New Generation
Dameskoor
Kruispunt Projectkoor
Samen zingen
Organisten/Pianisten
digitale muziek

St Caecilia … een koor met een traditie van meer dan 125 jaar

Het gemengde koor St. Caecilia is al opgericht in 1893 en is begonnen als een herenkoor. Dames mochten toen nog niet meezingen in een koor. Vanaf 1969 zijn er dames bij het koor gekomen en werd het echt een gemengd koor. In de loop der jaren heeft het koor een eigen stijl ontwikkeld. Op zondag 25 november 2018 vierden wij het 125-jarig jubileum van ons koor.

Ons repertoire

Naast het zingen van de gebruikelijke Nederlandstalige liturgische gezangen, en het ondersteunen en stimuleren van de volkszang, brengt het koor ook muziek ten gehore uit andere stijlperioden. Bij gelegenheid zingt het koor eenstemmig en meerstemmig Latijn, Gregoriaans, maar ook o.a. Engels en Duitstalig Repertoire. Veel wordt er ook gezongen uit de bekende rode bundel ‘Gezangen voor Liturgie’

Enkele weken voor de viering wordt er aan de hand van de lezingen voor die zondag een liedkeuze gemaakt. Het koor heeft een liedkeuzecommissie die dit samen met de leden van de liturgiegroep van de betreffende viering voorbereid.

Ondersteunend aan de vieringen

St. Caeciliakoor stelt zich ten dienste van de parochiegemeenschap op bij het vieren van de Liturgie. Het stelt zich ten doel, de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar best vermogen te verzorgen. Ook worden er diensten ondersteund in het Kruispunt te Linschoten en een keer per jaar in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

Kom ook eens sfeer proeven en (mee)zingen

Dames of heren die graag zingen nodigen wij hierbij van harte uit om donderdagsavonds mee te repeteren in een ontspannen en gezellige sfeer. Naast de ervaren getrainde stemmen van vele koorleden is het fijn instappen en wordt je vanzelf op weg geholpen.

Onze deskundige dirigent doet er alles aan ons technieken aan te leren om onze stemmen steeds beter te laten klinken! Kom ’n keer meezingen, luisteren, koffie drinken, om de sfeer te proeven. De repetitie begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur met koffie in de pauze.

en organisten George Pluimakers en Arie Hardijzer isOnder deskundige leiding van de enthousiaste dirigent Hans Hulsink het elke week weer een plezier om samen te zingen.

Bestuur St. Caecilia

 • Voorzitter – Gerard van Vliet
 • Penningmeester – Ria Kolfschoten
 • Bestuurslid – Gert van Schaik
 • Secretaris – Diana Insulani
 • Bestuurslid – Wim van Schaik

Organisten: George Pluimakers en Arie Hardijzer
Dirigent: Hans Hulsink (foto rechts)

Wilt u meer weten ?

 • Bel met voorzitter Gerard van Vliet (0348) 47 18 87 of
 • Secretaris Diana Insulani  (0348) 47 31 20

New Generation is in september 1992 opgericht

In aanvang met de naam Jongerenkoor Montfoort-Linschoten. De oprichters waren de toenmalige pastor Harry Bloo, Paul en Marinka van der Zandt en Jacques Linssen. In de eerste instantie was Jacques Linssen dirigent.

Kort hierna werd de naam gewijzigd in Jongerenkoor New Generation. Toen Jacques Linssen na een paar jaar stopte als dirigent nam Paul van der Zandt het van hem over. In 2006 is Paul gestopt als dirigent en verder gegaan als zanger. Hij heeft het dirigeerstokje overgedragen aan Antoeska Renes. In september 2013 is Antoeska Renes gestopt en is Anne Stokman Stokman dirigente geworden. In juni 2018 is Paul van der Zandt opnieuw het koor gaan dirigeren.

Omdat we geen leeftijdsgrens hanteren zijn we inmiddels een middenkoor geworden, en noemen we onszelf nu: “Koor New Generation”. In het najaar van 2017 hebben we met een feestelijke viering ons 25-jarig bestaan gevierd, en we hopen er nog veel jaren bij te zingen.

Repertoire

Ondanks het feit dat we een middenkoor zijn, zingen we het liefst liederen die geschreven zijn voor jongerenkoren, omdat deze de boodschap en inspiratie die we willen meegeven op een swingende manier brengen. Veel van onze liedjes komen uit de bundels ‘Sporen naar God’. We zingen de meeste liederen in het Nederlands, maar we zingen ook Engelstalig.

Repetities

We repeteren iedere donderdag van 20:00 – 21:15 uur in “De Nooduitgang’ aan Pastoor Spaanplein nr. 5 in Montfoort.

Zingen

Onder leiding van onze dirigent Paul van der Zandt zingen we gemiddeld 1 x per drie weken. Meestal in de Geboorte Johannes de Doperkerk in Montfoort, maar ook geregeld in het Kruispunt te Linschoten. We zingen de meeste liederen vierstemmig. Harriët Hoen begeleidt ons op de piano en sommige liedjes worden begeleid met een synthesizer en laptop. NB op de foto v.l.n.r. Paul van der Zandt, Harriët Hoen en Ad Vendrig (voorzitter kerkcommissie)

Kerst

We bieden al een aantal jaren een “Kerstmannen en -vrouwenproject”. Dit is bedoeld voor mensen die eens willen uitproberen of ze het zingen bij een koor leuk vinden, of die alleen in een bepaalde periode willen zingen. Ze kunnen een aantal repetities voor de Kerstviering bijwonen en vervolgens meezingen in de viering op Kerstavond. We hebben inmiddels een paar trouw terugkerende Kerstleden.

Nevenactiviteiten

Naast het muzikaal opluisteren van de vieringen en incidenteel een korenuitwisseling haalt het koor ook veel plezier uit activiteiten buiten de kerk. Een paar voorbeelden:

 • Een concert in de Antoniushof met smartlappen, koffie en lekkers, èn zingen bij het Kerstdiner.
 • Zingen in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
 • Deelname aan de Herdertjestocht.
 • Deelname aan Korenfestival of Kerstmarkt

Veel van onze koorleden zijn als vrijwilliger actief op andere werkvelden binnen onze geloofsgemeenschap. Aan het einde van elk koorseizoen, in juni/juli, volgt er een gezellige afsluiting waarbij we vaak samen eten en een activiteit doen.

Het bestuur van New Generation bestaat uit:

 • Harriët Hoen, Voorzitter
 • Irene Noorthoek, Penningmeester
 • Irene Sluijs, Liturgie
 • Corrie van den Engel, Lief en leed
 • Hans Vergeer, Algemeen lid

Voor informatie kunt u contact opnemen met Harriët Hoen. (familiehoen@ziggo.nl)

Koorrooster 2023

In dit overzicht kunt u zien wanneer New Generation zingt tijdens de vieringen.  

Een nieuwe start

Bij de ‘afscheidsviering’ van het voormalige (rouw- en trouw dameskoor) Cantemus van 24 oktober 2021 werd melding gemaakt dat er een doorstart zou komen met een wat beperktere formule. Dus geen formeel  meerstemmig koor met repetities, een vaste dirigent en/of organist. Vanuit vooral Cantemus is er een mooie groep van 16 dames die zich hebben aangemeld voor dit nieuwe koor.

Het dameskoor ondersteunt wat specifieke vieringen

Zij zullen zich onder de naam ‘Dameskoor’ als zanggroep vooral toeleggen op een aantal specifieke vieringen zoals Allerzielen, Goede Vrijdag en Maria Tenhemelopneming. Het repertoire zal dus vooral een ondersteunende samenzang functie hebben bij bijzondere gelegenheden als deze. De eerste viering in deze nieuwe setting was de sfeervolle Allerzielen gedachtenisviering in 2021. Het is wat anders dan de samenzanggroep waarbij iedereen vrijblijvend kan aanschuiven. Er wordt door hen vooraf aan de viering ingezongen. Veelal zal Joost van Hofwegen dit koor met de piano begeleiden.

 • Contactpersoon van dit koor is Corrie Vendrig (advendrig@ziggo.nl)

Een project koor in Linschoten

In Linschoten is na het tijdperk van het koor Interludium het initiatief genomen om vanuit beide geloofsgemeenschapen een koor te vormen ter ondersteuning van een aantal (oecumenische) vieringen in ’t Kruispunt. Deze zanggroep werkt onder de naam  ‘Kruispunt Projectkoor’. De vieringen worden samen met de Oecumenische Werkgroep Linschoten voorbereid. De dirigent/pianiste is Caroline Leloux. Wie van zingen houdt en mee wilt doen met dit koor is altijd welkom. Er wordt projectmatig gewerkt.

 • Informatie bij de coördinatoren van het KPK: Gert van Jaarsveld, Jan van Vliet en Evert W. de Jong  (dejongbakker@planet.nl)

Zingt u ook eens met ons mee?

Met het zingen van de diverse koren worden de meeste vieringen muzikaal opgeluisterd. Maar dat lukt niet in alle gevallen en zijn er (zeker in de zomermaanden) ook regelmatig vieringen zonder koor. Zingen is voor iedereen leuk en het is verbindend. En samen zingen is nog veel leuker! Ook al is er een koor in de vieringen dan is er vaak voldoende ruimte om samen (mee) te zingen.

Lekker samen zingen ook zonder koor

Wij zijn zonder koorzang altijd een beetje terughoudend wat het zingen in de kerk betreft. Daarom is er op initiatief van Hanneke van der Horst en Truus de Beus begin 2022 gestart met het stimuleren van de samenzang met een voortrekkersgroepje. Het is echt basaal bedoeld. Gewoon vrijblijvend aanschuiven wie zin heeft en zonder koorzang ambitie maar puur het stimuleren van de (eenstemmige) samenzang zodat er ook goed wordt ingezet op de pianomuziek.

Schuift ook eens aan

Daarom nodigen wij zangliefhebbers uit om tijdens zo’n ‘samenzangviering’ links voorin de kerk naast de piano te gaan zitten, bij wijze van ondersteuning van de samenzang. Veelal zijn er nu circa 10 personen die dit doen. Maar iedereen is daarbij zonder aanmelding of vaste verplichting welkom. Kom er een keer bijzitten! Daarnaast nodigen we natuurlijk ook de mensen in de kerk uit, om vooral mee te zingen! Schroom niet, we doen het met elkaar, voel u uitgenodigd en gesteund door de mensen om u heen. Om dit met elkaar makkelijk te kunnen doen wordt bij de voorbereiding door de liturgiegroepen zorgvuldig gekozen voor goed zingbare liederen. Wij zien én horen, u graag!

Ook in ’t Kruispunt in Linschoten

Er is een tweewekelijkse viering op de zaterdagavond vanuit onze RK gemeenschap in ’t Kruispunt in Linschoten (met een zomerstop). Daar wordt ook veelal door een koor gezongen. Vaak ook het Kruispunt Project Koor vanuit de oecumenische samenwerking of een van de Montfoortse koren. Maar ingeval van samenzang is er ook daar de uitnodiging om een samenzang groepje te vormen ter ondersteuning van het zingen. Ook daar is het een kwestie van vrijblijvend aanschuiven.

man playing the piano in front of open music bookWie speelt orgel en piano bij onze liturgievieringen

Bij een belangrijk deel van onze liturgievieringen is er nog steeds een van onze koren aanwezig. Naast St. Caecilia en New Generation is er een dameskoor die een aantal bijzondere vieringen opluistert en voor ’t Kruispunt is er het Kruispunt Projectkoor. Koorzang lukt niet bij alle vieringen.

Het koor St. Caecilia heeft twee vaste organisten die wisselend spelen: George Pluimakers en Arie Hardijzer. New Generation heeft met Harriët Hoen achter de piano een vaste ondersteuning. Het kruispunt projectkoor wordt begeleid door Caroline Leloux.

Samenzang bij een viering zonder koor

Als er geen koor beschikbaar is, staat er samenzang op het programma. Bij een liturgieviering hoort immers onlosmakelijke ook het samen zingen. Vooral in de zomermaanden zijn we aangewezen op samenzang. Voor uitvaartplechtigheden is er sinds enkele jaren ook geen koor. Daar maken we gebruik van digitale muziek.

Invulling van de samenzang

Los van onze koren met hun eigen organisten en pianisten kunnen wij voor de muzikale ondersteuning bij onze vieringen een beroep doen drie vrijwilligers die met name piano spelen. Daarbij wordt ook in bijna alle gevallen door een groep vrijwilligers de samenzang ondersteund. (Zie tabblad samen zingen)

De huidige 3 vrijwilligers zijn

 • Joost van Hofwegen,
 • Harriët Hoen en
 • Caroline Leloux.

Deze groep is niet al te groot en kan altijd wat aanvulling gebruiken. Wie kan (piano/orgel) spelen of kent iemand die daar voor in aanmerking komt?

Heeft u vragen over het rooster en alles wat met deze planning te maken heeft? Neem dan contact op met Tonny Koster aagkoster@gmail.com  06 -4719 7906

a computer generated image of a human brainSchaarste biedt ook nieuwe mogelijkheden

Waar kerken vanouds erg gewend en verwend zijn met koormuziek is het alternatief van digitale muziek lang niet voor iedereen aantrekkelijk. Samen zingen bij de liturgie is heel belangrijk voor het gevoel van betrokkenheid. Maar de realiteit is de laatste jaren anders. De vergrijzing en de sterke terugloop in kerkbezoek vraagt om andere oplossingen. Waar mogelijk is er (koor)zang bij de vieringen. Als als dat niet mogelijk is hebben we in onze kerk eigentijdse voorzieningen.

The sky is the limit

Naast de grote beeldschermen voor presentaties is er ook apparatuur om muziek af te spelen. Vooral bij uitvaartplechtigheden wordt daar al enige jaren gebruik van gemaakt. Speciale wensen kunnen we veelal uitvoeren. Er is geen CD speler. Muziek wordt digitaal ten gehore gebracht via de computer. Alle gewenste en denkbare muziek kan in overleg met de voorganger worden gebruikt. In de loop van de tijd is ook er veel liturgische muziek beschikbaar gekomen. Er wordt aan gewerkt om een overzicht te maken van deze muziek. Het is wenselijk om muziek voor vieringen tijdig aan te leveren (in MP3 formaat) op een USB Stick. Omdat we daarnaast in de kerk ook Spotify ter beschikking hebben zijn mogelijkheden onbegrensd en is in zekere mate ’the sky the limit’.

Vragen ?

Vragen over digitale muziek? Neem contact op met Ben van Blokland. hjgvanblokland@gmail.com  06 – 1288 1833

BLOK 2: Werkgroepen rond Liturgie

Bloemengroep
Kosters en collectanten
Misdienaars
Reprogroep
Werkgroep Beeld en geluid
Werkgroep Kinderwoorddienst

Bloemschikkingen

Er is een actieve bloemengroep binnen onze geloofsgemeenschap. Het is een groep dames, die naast hun dagelijks werk, het leuk vindt om bloemschikkingen te maken.

Voor elke viering worden er met de nodige creativiteit bloemstukken gemaakt. Ook de Mariakapel wordt wekelijks voorzien van mooi bloemwerk. Er wordt gewerkt in duo’s met een steeds wisselende samenstelling volgens een rooster.

Sfeervol versieren

Met Kerstmis en Pasen wordt er gezamelijk gewerkt aan de de grote klus om de kerk in de gewenste sfeer te krijgen. Dan komen ook een aantal mannen helpen met opbouwen en het sfeervol versieren van de kerk. Het is een groep, functionerend op de achtergrond, waar we enorm trots op mogen zijn.

Contactpersoon van deze werkgroep is Grea Peek 06 10619534

De versiering bij de R.K. vieringen in het Kruispunt in Linschoten wordt sinds jaar en dag trouw verzorgd door  Trudy van Jaarsveld.

Binnen onze geloofsgemeenschap functioneert voor het kerkgebouw in Montfoort een groep van kosters en collectanten. Uit deze groep zijn vertegenwoordigers gekozen in de rol van voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze functies worden respectievelijk vervuld door Sjef Klarenbeek en Esther van Rooijen.

De koster

Een belangrijke functionaris in en rond het kerkgebouw is de koster. Hij of zij is voorwaardenscheppend voor het functioneren van het kerkgebouw en de liturgievieringen. De taak van onze kosters is veelomvattend, enerzijds service verlenend aan de kerkgangers, anderzijds een belangrijke steun voor de voorganger. Als het kerkgebouw wordt verhuurd voor gebruik aan derden treden de kosters op als gastheer/vrouw en zijn zij verantwoordelijk voor het kerkgebouw, de bediening van de verwarming en de veiligheid van de bezoekers.

Roosters

De kosters worden bij toerbeurt ingeroosterd. Zij verzorgen dan één week lang de diensten die in die week vallen dus de zondagsviering, rouw- en trouwdiensten.

Voor alle diensten is er een draaiboek voor wat er klaargezet moet worden voor de betreffende dienst. Denk hierbij aan de kelk, hosties, wijn, de juiste liturgische kleur bij de lezenaar, kaarsen, enz. Ook zorgen zij ervoor dat de godslamp brandt, de klok op tijd wordt geluid en de verlichting in de kerk wordt ontstoken. De koster helpt ook bij het communie uitreiken.

Een van de kosters is door de weeks ook regelmatig in ons kerkgebouw voor allerlei werkzaamheden, zoals het vervangen van de waxinelichtjes in de Mariakapel, luiden van de klok om 12 uur bij een overledene. Ook wordt gezorgd voor de voorraad kaarsen, hosties, wierook en kooltjes voor de wierookverbranding enz. De voorzitter neemt ook deel aan de vergaderingen van het liturgie overleg het GLO (Groot Liturgische Ontmoeting).

De kosters en collectanten houden gezamenlijk een keer per jaar een vergadering. Zij krijgen een “kleine” bijdrage van de kerkcommissie om de kas een beetje aan te vullen voor een tweejaarlijks ontspanningsuitje.

Voor de vieringen in Linschoten, in ’t Kruispunt is een eigen groep kosters actief.

De collectanten

Er zijn op dit moment drie groepen van drie personen en er zijn twee algemene reserves.
Uit iedere groep assisteert waar nodig een persoon bij het communie uitreiken. Iedere zondag en op feestdagen wordt er gecollecteerd. Ook bij avondwaken en uitvaarten worden de collectanten ingeschakeld.

Naast het collecteren worden de collectanten soms ingeschakeld om het aantal kerkgangers te tellen. Ook verlenen de dienstdoende collectanten de helpende hand bij drukte door de mensen een plaats aan te wijzen en personen met een handicap te begeleiden naar een goede plaats.

Contactpersoon voor de kosters en collectanten is Sjef Klarenbeek (0348) 47 19 42.

Misdienaars zijn welkom

Vanouds was het de gewoonste zaak van de wereld. Bij elke viering in onze kerk waren er twee misdienaars aanwezig. Bij ons veelal jonge kinderen die nadat zij zelf de Eerste H. Communie hebben gedaan enige jaren daarbij betrokken waren. In de loop van de tijd zijn er langzaam maar zeker steeds minder eucharistievieringen. En de rol werd beperkter maar ook de belangstelling bij kinderen is weggeëbd voor deze taak.

In onze kerk zijn er nu nog twee misdienaars die vooral staan ingeroosterd bij de vieringen met pater Henny Slot. Als er bij een kind belangstelling bestaat om als misdienaar de pastor te assisteren neem dan contact op met Lia Gerards (0348 448 349). Zij kan precies vertellen wat er wordt verwacht.

Werk (voor) achter en zichtbaar op de schermen

Een kleine werkgroep die echt alleen letterlijk actief is achter de schermen is de reprogroep. Een groep van 3 dames die al vele jaren voor de repro(ductie) van de liturgie zorgen. In het verleden het typen van teksten voor de boekjes, inmiddels meer het verwerken van teksten en de opmaak van een liturgieboekje.

Deze orde van diensten zijn nu vooral een werkdocument voor de voorgangers en lectoren. Voor de vieringen in Linschoten wordt nog gewerkt met een liturgieboekje.

Vanaf 2016 is de liturgie voor de vieringen in Montfoort te volgen via beeldschermen. Daarvoor worden door de reprogroep de teksten verwerkt in een PowerPoint presentatie zoals deze op de schermen komen verzorgd. Dat bespaart niet alleen veel papier maar is ook ideaal voor thuis. Voor wie kijkt via kerkdienstgemist is een viering beter te volgen.

De groep bestaat uit Anita Maurix, Sjanie van Dam en Ria Vergeer. Ben van Blokland heeft de eindregie van de presentaties en verwerkt de actuele mededelingen.

Vieringen online met behulp van deze werkgroep

Alle praktische zaken rond een viering worden geregeld door een koster met uitzondering van de techniek. Daar is een werkgroep voor die ‘Beeld en geluid’ tijdens de viering verzorgd. De orde van dienst bij weekendvieringen wordt veelal gepresenteerd via de schermen in de kerk, via twee camera’s wordt alles geregistreerd voor uitzending via internet en desgewenst wordt er ook digitaal liedjes/muziek ten gehore gebracht. Dit is vooral bij uitvaartplechtigheden aan de orde.

Regels en het praktisch gebruik

De schermen dienen vooral voor de presentatie van de ‘Orde van dienst’ en de (lied)teksten. Ons kerkgebouw is toegerust met twee grote beeldschermen. Met twee camera’s worden vieringen geregistreerd en via internet live uitgezonden. Via kerkdienstgemist.nl blijven deze vieringen daarna nog 12 maanden beschikbaar. Deze vieringen zijn na afloop te downloaden om op uw eigen computer op te staan om te bewaren. Het gebruik van beeldschermen bespaart ons veel kopieerwerk en papierOp hoogtijdagen en bijzondere vieringen zoals uitvaarten blijft het liturgieboekje of een vereenvoudigde orde van dienst nog wel gebruikelijk. De reprowerkgroep maakt met input van de liturgiegroepen een PowerPointpresentatie.

Twee camera’s voor beeldregistratie

Leden van de werkgroep Beeld & Geluid bedienen tijdens de vieringen naast de laptop voor de presentatie ook twee camera’s en soms een laptop voor de muziek. Vandaar een dubbele bemensing. De camera’s worden actief bediend voor de kijkers die thuis via internet de vieringen volgen of nadien terugkijken. Wij zoomen in en switchten van beeldpositie om het attractief te maken. Van deze opname merkt u niets tijdens de viering in de kerk. Het is mogelijk het beeld van de camera ook op de beeldschermen te presenteren. Incidenteel wordt dit gedaan om iets bijzonders in de viering voor iedereen beter zichtbaar te maken.

 

Samenstelling groep

De leden van de werkgroep zijn: Sjaak Spruijt, Laus Koster, Laurens Guelen, Gerard van Vliet, Félicien Dufitumukiza, Albert Insulani en Ben van Blokland. Ook deze groep kan nog wel enige versterking gebruiken. Vooral omdat naast de vieringen op de zondagmorgen ook op doordeweekse dagen er verzoeken zijn om een uitvaart technisch te begeleiden. Wie belangstelling heeft kan voor meer informatie terecht bij Sjaak Spruijt (0348) 47 45 99.

Kinderwoorddienst

Met de Kinderwoorddiensten wordt geprobeerd het kind dichter bij de kerk te brengen. De Kinderwoorddienst is een nevendienst, bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd en vindt plaats in een gezellige en ontspannen sfeer. Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 zijn van harte uitgenodigd om tijdens de kerkviering naar deze speciale kinderwoorddiensten te komen.

Wanneer kinderwoorddiensten?

De meeste mensen kennen onze kinderwoorddienst van Carnaval en Palmpasen. Maar met de gezinsviering van Kerst en als er in het voorjaar Kerk in het Park is, zijn wij er ook! De kinderwoorddiensten worden altijd onder de aandacht gebracht via de wekelijkse nieuwsbrief  of raadpleeg de AGENDA op deze website. Op onderstaande momenten kan men een kinderwoorddienst verwachten:

 • 1ste zondag van januari vieren we Driekoningen
 • Carnaval
 • Palmpasen
 • De week daarna Pasen
 • Seizoen afsluiting voor de zomervakantie
 • Of we zijn er met Kerk in het Park
 • Oecumenische kinderwoorddienst samen met De Rank in de Vredesweek in september
 • Een kinderwoorddienst in Adventstijd
 • De kerst gezinsviering

Elke kinderwoorddienst wordt ongeveer een 2-3 weken voorafgaand voorbereid door twee of drie werkgroepleden. Deze begeleiden de kinderen ook tijdens de viering zelf.

Wat wordt gedaan

Na de woorden van welkom in de kerk worden de aanwezige kinderen uitgenodigd voor de kinderwoorddienst. Er wordt voor hen een eenvoudige versie van het evangelieverhaal van de betreffende zondag of een bepaald thema gelezen. Daarna wordt er met de kinderen gepraat over het verhaal en ook wat dat voor hen betekent. Er wordt afsluitend een spel gedaan of een tekening of knutselwerk gemaakt. Na de collecte komen de kinderen  weer terug naar de viering in de kerk en wordt er kort verslag gedaan waarover met de kinderen is gesproken.

Onze werkgroep

Twee keer per jaar wordt er een overleg met elkaar gehouden. Er worden dan een halfjaarlijks rooster en praktische afspraken gemaakt. Voor alle leden van onze werkgroep is het steeds weer een leuke uitdaging om het thema of het evangelieverhaal om te zetten in voor kinderen begrijpelijke taal.

De leden van de werkgroep

De werkgroep van de Kinderwoorddienst bestaat uit zeven enthousiaste vrouwen. Allen moeders van kinderen in de basisschoolleeftijd en zij weten wat er leeft bij deze groep kinderen.

Heeft u interesse om mee te doen? Neem voor meer informatie contact op met:

Mirjam Oostendorp: bobenmirjam@online.nl
of
Susanna van der Horst: suusvanderhorst@gmail.com