Gemeenschapsopbouw

family, protection, handsEr zijn vele werkzaamheden onder de noemer gemeenschapsopbouw. Deze zijn bedoeld om de organisatie binnen onze geloofsgemeenschap te optimaliseren. Het gaat om goede afspraken maken met de vele vrijwilligers en de zorg voor een goede interne en externe communicatie is daarbij van groot belang. De ‘Kerk’ is anno NU immers meer dan het kerkgebouw. Het is onze uitdaging om binnen het grote geheel van de Parochie van de H. Drie-eenheid een vitale geloofsgemeenschap te blijven. Deze vitaliteit uit zich niet alleen in de weekendvieringen, op grote feesten of bij vreugdevolle of droeve gelegenheden.

Aandacht voor de mensen om ons heen

Omdat de vaste kerkgang lang niet meer voor iedereen als vanzelfsprekend geldt, probeert onze geloofsgemeenschap zich ook in toenemende mate zichtbaar te maken in het contact- en bezoekwerk, in de communicatie, in bezinnings- en vormingsgroepen. Van groot belang zijn ook de groepen die zich verantwoordelijk weten voor het onderhoud en de schoonmaak van de kerk.

Gemeenschapsopbouw stimuleert activiteiten die bijdragen aan de ontmoeting met God, met elkaar en de ander. Binnen de Pastoraatgroep is gemeenschapsopbouw daarom ook een belangrijk vast aandachtsgebied. Er is op dit moment een vacature. Het taakveld wordt daarom waargenomen door de overige leden van de Pastoraatgroep

Meer informatie van groepen en activiteiten via onderstaande tabbladen

Op de tabbladen onder deze pagina treft u een overzicht van werkgroepen en activiteiten die verband houden met de gemeenschapsopbouw van de “R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper” te Montfoort en Linschoten.

 • Werkgroep Pastoraal Contact – WPC
 • Zieken(schrift)
 • Werkgroep Organisatie Markten
 • Wie maakt er schoon
 • Gastdames en heren
 • Onze boekspot
 • Rondleiders en openstelling kerk

 

.

Werkgroepen en activiteiten om onze gemeenschap gaande te houden

Werkgroep pastoraal contact - WPC
Zieken (ziekenschrift)
Werkgroep organisatie markten
Wie maakt schoon
Gastdames en heren
Onze boekspot
Rondleiders en openstelling kerk

Een klankbord bij ziekte en meer ….

Frequent bezoek van pastores bij ziekte is al lange tijd praktisch niet meer haalbaar. Toch kan er behoefte zijn aan een (pastoraal) klankbord en pastoraal contact. Deze rol is al weer jaren geleden overgenomen door toegeruste vrijwilligers. Binnen onze geloofsgemeenschap is eind jaren negentig een pastorale contactgroep opgestart. De individuele leden bezoeken zieken. Zij bezoeken op verzoek ook mensen die gaan sterven en de nabestaanden.

Het is niet ‘de kerk’ die komt maar toegewijde vrijwilligers

“De Werkgroep pastoraal contact probeert zich nadrukkelijk te manifesteren. Omdat pastores schaars zijn wordt er vaak niet meer aan gedacht om ook ‘de kerk’ te informeren op de moeilijke momenten in het leven. De leden van de werkgroep hebben ook niet de intentie om ‘de kerk’ te zijn. Het is ook niet ‘de kerk’ die op bezoek komt. Wij zijn toegeruste vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap die onze betrokkenheid met anderen vanuit ons hart willen delen”.

Nadruk op pastoraal contact

Voor de werkgroep is het ook van belang als familie, vrienden en bekenden van betrokkenen in voorkomende gevallen wijzen naar de mogelijkheden van pastoraal contact. Soms kan het door simpel de mogelijkheid te opperen of te peilen of er behoefte is het contact met ons tot stand te brengen. Dat kan met een telefoontje naar het secretariaat of met een van de leden van de Werkgroep Pastoraal Contact. De werkgroep heeft eens per vier weken overleg waar de werkzaamheden onderling worden afgestemd.

Informatie of vragen?

Neem contact op met een van onderstaande leden:

 • Liesbeth van Rooijen,
 • Tiny Langenberg,
 • Ria Dorresteijn,
 • Cock Vendrig: (0348) 47 27 75
 • Ben van Blokland: 06 – 1288 1833
 • Of via het secretariaat van onze geloofsgemeenschap: (0348) 47 12 75
  (ma-wo en do van 9.00 – 12 uur)

Er is ook een bezoekgroep

Naast deze Werkgroep Pastoraal Contact is er ook een ‘Bezoekgroep’ in onze geloofsgemeenschap. De leden van deze groep bezoeken medeparochianen, die om een of andere reden behoefte hebben aan een bezoek vanuit de parochie. Dat kan zijn vanwege langdurige ziekte, ouderdom, eenzaamheid of gewoon de behoefte om van tijd tot tijd een gesprek te hebben. U kunt voor uzelf of iemand in uw omgeving contact opnemen met Tiny Langenberg zij coördineert van uit de werkgroep pastoraal contact de meer algemene bezoeken vanuit onze geloofsgemeenschap. U kunt haar bereiken via (0348) 47 36 35.

 

Aandacht voor de zieken uit ons midden

We maken gebruik van een ‘ziekenschrift’. Bij de voorbede in de vieringen wordt meestal uitgesproken dat wij bidden voor hen (zonder toenaam) die zijn opgenomen in ons ziekenschrift. Een naam wordt opgenomen in overleg met betrokkenen of de naaste familie. Dus het is niet op ons eigen initiatief of op basis van ‘verhalen die rondgaan’ maar een bewuste keuze.

Dat kan via de Werkgroep Pastoraal Contact

Een centrale rol rond het opnemen van namen in dit ziekenschrift speelt de Werkgroep Pastoraal Contact. Een naam opnemen in ons ziekenschrift heeft in zekere mate symbolische waarde maar wel een met impact. De wetenschap dat wij als gemeenschap voor hen bidden kan bemoedigend werken. Natuurlijk ligt de primaire aandacht voor de zieken in handen van de directe naasten. Meer over deze werkgroep op hun informatietabblad

Betrokkenheid van de geloofsgemeenschap.

Aandacht vanuit de geloofsgemeenschap kan ook betekenisvol zijn. Gewoon er even te zijn. Maar ook als er bij een naderend levenseinde behoefte is aan een (pastoraal) klankbord. Als de naam In het ziekenschrift staat wil dat niet zeggen dat wij ook op bezoek willen komen. Dat is altijd in overleg en vrijblijvend. Maar het is goed om te weten dat we desgewenst op bezoek komen en ook de frequentie stemmen we onderling af. Schroom niet om contact met ons op te nemen!

Een schrift met impact

Het is de keuze van de familie of de naam van iemand die ziek is bij ons bekend is. Ook of deze concreet in ons ziekenschrift wordt opgeschreven. Het doorgeven van de naam wordt niet openbaar gemaakt, is vrijblijvend en zonder verplichtingen. Elke naam die ons wordt aangereikt wordt desgewenst opgeschreven en staat los van bezoek of contact in welke vorm dan ook. Met andere woorden: wie er waarde aan hecht dat wij als gemeenschap op zondag bij hen stil staan, hen gedenken, bidden om kracht en bemoediging of mogelijk herstel, alle namen nemen wij in principe zonder voorbehoud op in het ziekenschrift. Elke melding van wie dan ook wordt gerespecteerd en wordt met de nodige privacy vastgelegd.

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Zomeropenstelling 2023

Onze kerk is als bijna 100-jarig gebouw een monument. Op de buitenmuur prijkt het bekende bruine bordje met enige basisinformatie. Wie van u loopt tijdens zijn vakantie niet graag eens een kerk binnen? Het is altijd fijn als de deur open staat.

In de zomermaanden zetten we graag op woensdag- en zaterdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur de kerkdeuren gastvrij open. Op deze wijze bieden wij bezoekers van Montfoort de gelegenheid om eens binnen te lopen tijdens hun wandel-, fiets- of vaartochtje door het Groene Hart. Voor anderen is er de behoefte om een kaarsje aan te steken of een boek te spotten. In de ruimte klinkt rustige muziek.

Een tweetal gastdames-heren is aanwezig om de bezoekers te verwelkomen en van informatie te voorzien. Er is een flyer beschikbaar en een handige plattegrond met beschrijving van bezienswaardigheden (in meerdere talen).

Wie verwelkomt onze gasten?

De ontmoetingen en gesprekken met de bezoekers leveren mooie momenten op. Om de zomeropenstelling mogelijk te maken zijn er vrijwilligers die bij toerbeurt een paar uurtjes als gastheer/gastvrouw/rondleider optreden.

Het bestaande team kan versterking gebruiken.
Als het je leuk lijkt om ook gasten  te ontvangen en hen van informatie te voorzien dan ben je van harte welkom. Tijdens de open dagen ben je altijd met zijn tweeën. Inroostering is in overleg en afhankelijk van beschikbare tijd.

Interesse?

Neem contact op met Helma Spruit 06-2080 8923  of stuur  een mailtje naar nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl