Parochieblad BIJeen

Dit blad van ca 40 pagina’s verschijnt (sinds februari 2016 ) met een frequentie van op dit moment 7 nummers per jaar.

 

 

Hier kunt u de laatste BIJeen digitaal doorbladeren

Hieronder treft u een overzicht van verschijningsdata van BIJeen in 2023. De eerste datum is de woensdag waarop BIJeen klaarligt voor de bezorging. De sluitingsdata voor de kopij voor het volgende nummer is ruim 2 weken voor de aflevering op de maandagmiddag uiterlijk om 12.00 uur (middaguur)

Komt uit op  –  Nummer  Hoofdthema (sluitingsdata kopij)                       
woensdag :

  • 30-11-2022  –  Nr 8      Advent-Kerst-Jaarwisseling (14-11-2022)
  • 18-01-2023  –  Nr 1      Carnaval begin vastentijd (02-01-2023)
  • 08-03-2023 – Nr 2      Vastentijd – Pasen (20-02-2023)
  • 03-05-2023 – Nr 3      Hemelvaart – Pinksteren (17-04-2023)
  • 28-06-2023 – Nr 4      Vakantieperiode (12-06-2023)
  • 23-08-2023 – Nr 5      Nieuw seizoen (07-08-2023)
  • 11-10-2023 –  Nr 6      Allerheiligen-Allerzielen (25-09-2023)
  • 29-11-2023 – Nr 7       Advent-Kerst-Jaarwisseling (13-11-2023)
  • 17-01-2024 – Nr 1        Nieuwjaar Carnaval ( 02-01-2024)

Nieuwsvoorziening via BIJeen is samenvattend

Tegenwoordig laten velen zich in hoofdzaak via de digitale weg informeren over het actuele nieuws via deze website. De ruimte in BIJeen is door de parochie brede aanpak beperkt tot 1 of 2 pagina’s per geloofsgemeenschap. Het blad geeft wel een parochie breed platform voor informatie van alle geloofsgemeenschappen en de werkvelden binnen de parochie. Het is voor een belangrijk deel een samenvatting wat u op deze website kunt vinden. De laatste pagina’s van BIJeen geven een overzicht van de liturgievieringen parochie breed.

Wilt u het parochieblad ook ontvangen

Ook al is het blad altijd ook digitaal door te bladeren. Soms is het fysiek kunnen bladeren ook fijn te doen. BIJeen wordt door vrijwilligers bezorgd. Als u belangstelling heeft om dit blad thuis te ontvangen kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van onze geloofsgemeenschap Voor dit mooie kleurrijke blad vragen wij een (vrijwillige) bijdrage van € 15,- per jaar.

Hier kunt u het blad BIJeen digitaal bekijken