R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

ONTMOETEN Raakt logo Ontmoeten ráákt!

Op vrijdag 4 oktober 2019 werd het motto met logo gepresenteerd.
Vitaliteit kwam na een lang voorbereidingstraject aan het licht. 

Wat ráákt de groep die betrokken is geraakt bij de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap?
Hier leest u wat hen bezig houdt en raakt.
In in deze rubriek kunt u ook nog van alles lezen voor het voorbereidingstraject.


Onderstaande bijdragen zijn ook opgenomen in de nieuwsbrieven de afgelopen tijd.
ONTMOETEN Raakt logo Een nieuw initiatief!
Elke eerste zondag van de maand is er (met ingang van 02-02-2020) gelegenheid om gezellig samen te lunchen.

Zondag 2 februari 2020 was na afloop van de viering én de koffie rond de klok van 11.45 uur deze eerste Ontmoetingslunch in de Kleine Johannes. Er schoven een 20-tal mensen aan er er klonken bij de afsluiting veel lovende woorden voor de organisatie. Het was allemaal heerlijk, een bijna vorstelijke lunch met een uitstekende sfeer.

Deelname

Wilt u ook graag een keer aanschuiven? Welkom, de eerstvolgende ontmoetingslunch is op zondag 1 maart 2020.Ontmoetingslunch 2
Dan kunt u dit kenbaar maken bij de leden van de vitaliteitsgroep, bijvoorbeeld na de viering op zondag tijdens de koffie.

Natuurlijk kunt u op doordeweekse dagen ook even binnen lopen in de huiskamer. 
Een mailtje kan natuurlijk ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Let op de ruimte in de Kleine Johannes is niet onbeperkt.

Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. 
Mocht vervoer een probleem zijn, geeft u dit dan vooral even aan.
Graag tot ziens bij de Ontmoetingslunch!

Namens de vitaliteitsgroep

Mia van Jaarsveld

Terug naar Startpagina
logo ontmoeten raaktWat kan een kunstenaar nu over ‘Ontmoeten ráákt!’ vertellen?

Ruim 40 vrijwilligers gingen dinsdagavond 11 februari in op de uitnodiging om tijd en ruimte te maken voor kunstenaar Bruno van den Elshout. Hij bracht iets ongewoons...

Onverdeelde aandacht voor een Wezenlijke Ontmoeting, daar vertelde hij over. Dat legt de werkelijkheid van de vaak zo vluchtige ontmoetingen van alledag onder een vergrootglas! Maar zo’n kunstenaarsproject als Whatevertheweather maakt wél heel duidelijk wat er voor nodig is om elkaar wezenlijk te ontmoeten:
Natuurlijk niet altijd 8 uur de tijd, zoals Bruno dat 144 keer nam.
En ook niet persé een horizon en de branding.
Want óók op het strand word je als mens verleid om met je aandacht naar elders te gaan: naar de badgasten op een zomerse dag, of in gedachten naar je kinderen die je die ochtend nog naar school hebt gebracht, waardoor je je moest haasten om op tijd op het strand te zijn...
Om elkaar wezenlijk te ontmoeten is wél onze intentie nodig, en het respect om de ander écht te willen ontmoeten zoals hij of zij is. Voorbij aan eerste indrukken, door ons ingevulde blikken in ogen, de verwilderde haardos en rode neus.

In het tweede gedeelte van de avond werden de vrijwilligers uitgenodigd plaats te nemen in kleinere kring. Op iedere stoel lag één van de portretfoto’s uit zijn project. Welke ons persoonlijk aansprak, bepaalde onze plek. Zo ontmoetten we niet alleen onze nieuwsgierigheid, maar werden we ook geconfronteerd met onze eigen beelden, overtuigingen en oordelen! Heel menselijk, al voelde het soms ook ongemakkelijk.

ONTMOETEN Raakt logo In de laatste drie maanden van het afgelopen jaar (2019) heeft u laten zien dat ontmoeten echt kan raken.

Dankbaar zijn we voor uw bijdrage om onze geloofsgemeenschap een nieuwe impuls te geven.
We verwelkomden u bij activiteiten, waarbij we ruimte gaven voor uw eigen verhaal en uw eigen gedachten.

In die geest gaan we door met het creëren van ruimte voor 'Ontmoeten raakt!'.
We hebben een nieuw programma samengesteld voor de komende drie maanden.

Dit programma kunt u vinden op de 'zuiltjes' en de flyers die vanaf komend weekend weer klaar liggen.


Klik hier voor de flyer


ONTMOETEN Raakt logo Hoe een gewone boom tot een bijzondere Ontmoetingsboom kan groeien.

Tijdens de kerstmarkt hebben we een kerstboom gevuld met kaartjes van bezoekers.

We hebben gevraagd om op het kaartje te schrijven welke ontmoeting heeft jou geraakt en werd de ster verlicht. Wat een mooie gesprekken zijn er geweest bij de boom.

Er konden ook tijdens de kerstdagen kaartjes in gehangen worden. Door de teksten op de kaartjes worden anderen ook weer geraakt, soms herkenning, medeleven. Soms was het even nadenken, totdat je tot de ontdekking komt dat er best veel momenten zijn van ontmoetingen die je raken. Soms kleine dingen, die heel waardevol kunnen zijn.

Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de Ontmoetingsboom. wensboom 2

In het nieuwe jaar gaan we kijken wat de boom voor onze vitaliteit betekent.

Namens de Werkgroep Vitaliteit mooie kerstdagen gewenst met heel veel mooie ontmoetingen.

Mia van Jaarsveld

Terug naar startpagina              Meer over Ontmoeten ráákt!
ONTMOETEN Raakt logo Een ontmoeting bij iemand thuis
met zestal vrouwen waar de echtgenoten van zijn overleden.
Van de een al vele jaren geleden,
van de ander 2 of 3 jaar en van weer een ander heel recent.

Wat was het gewoon fijn om er over te praten, te kunnen delen,
maar ook hoe staan we er nu in.

We begonnen met een kopje thee of koffie met een eigen gemaakte appeltaart.
Daarna hebben we met elkaar gegeten.

ONTMOETEN Raakt logo Kerst: een gezellig en warm feest.
Het gaat over licht (in de duisternis)
en hoop
en... Gods afhankelijkheid.

De commercie tiert welig in deze tijd van het jaar. Maar ik wil daar niet cynisch over doen, want elke diepte begint aan de oppervlakte.
Bij veel mensen wordt er iets geráákt met Kerst.
Is het niet door de ijle klanken van het “Stille nacht”, dan toch zeker wel door het verhaal. Wie raakt er niet vertederd door een pasgeboren kind. Het staat voor hoop, een nieuw begin.

Dit kind is de Emmanuel, de God-met-ons!
God wil niet alleen mens worden, maar zelfs kind. Dat betekent dat God volstrekt afhankelijk wil zijn. Bovendien wordt God in Jezus niet alleen mens, maar ook lichaam. God heeft iets met lichamelijkheid. Het is het voertuig van Zijn aanwezigheid, ook in de wereld van nu.

ONTMOETEN Raakt logo De voorbereidingen voor Kerstmis zijn alweer in volle gang. Je ziet de tuincentra hun kerstshows optuigen en her en der wordt voorzichtig wat kerstverlichting opgehangen. Niet alles wat er voorbereid wordt, is even zichtbaar voor iedereen. Soms is het lastig om al met Kerstmis bezig te zijn; het duurt per slot van rekening nog pakweg anderhalve maand. En dan zijn de 'donkere dagen voor kerst' nog niet eens aangebroken, al zou je dat soms wel denken als je de afgelopen dagen naar het weer kijkt.
Toch komen we er niet onderuit om er achter de schermen al mee bezig te zijn.

Wat betekent Kerst
Het doet mij nadenken over wat Kerstmis eigenlijk betekent, wat is het dat mij raakt? Is het de geboorte van een klein jongetje dat uit zal groeien tot een voorbeeld voor iedereen? Is het de sfeer van de prachtige diensten en vieringen in de kerken? Of is het juist die ene mooie kerstshow waar je traditioneel elk jaar heengaat? Iedereen zal zijn eigen redenen hebben om Kerstmis te vieren. Wat ik persoonlijk het meest waardevol vind, is dat Kerstmis een feest is waar mensen samenkomen, waar niemand wordt buitengesloten, waar iedereen welkom is en iedereen gezien wordt.

New Generation
We zijn met 'New Generation' vorige week begonnen met de eerste voorbereidingen voor de Kerstviering. Kennen we de melodieën nog? Het is met sommige liedjes een kwestie van even opfrissen, maar het gros wordt feilloos opgediept uit het geheugen.

ONTMOETEN Raakt logo Je kunt positief geraakt worden; door lieve woorden, een handreiking of een hartverwarmend gebaar. Daar krijg je energie van en het helpt je door te zetten.

Maar helaas gebeurt het ook dikwijls dat ons hart wordt geraakt door kwetsende woorden of doordat je je niet gehoord en gezien voelt.
Het gaat in je hoofd zitten en je hart sluit de voordeur.

Via de achterdeur kunnen de mensen die je onvoorwaardelijke liefde geven nog naar binnen.
Zolang je die mensen nog toegang geeft, kan van binnenuit de deur wel weer geopend worden.
Ook ik ervaar dat bijvoorbeeld op mijn werk.

Cliënten die je aan je hart gaan, maar een situatie die ongrijpbaar is.
Regels en afspraken die een boventoon voeren, waardoor het medemenselijke zoek raakt.

ONTMOETEN Raakt logo Dat gevoel van gelijkheid, veiligheid en het er zijn voor elkaar, houd ik graag vast. 

Heel regelmatig denk ik terug aan onze laatste Camino. Prachtige herinneringen komen in me op.
Mooie ontmoetingen met anderen, voor mij nog vreemde mensen.
Maar steeds ben ik weer verwonderd hoe snel ik me veilig en vertrouwd voel bij die “vreemde”.

Ik raak in gesprek en merk gaandeweg dat het steeds gemakkelijker gaat, dat ik vrijer tot praten kom.
Zeker wanneer je voelt dat die ander oprecht aandachtig luistert en ik m'n verhaal kwijt kan.
Of wanneer ik in het gesprek aangeef dat ik graag zijn /haar visie of ervaringen wil horen.
Er ontstaat ruimte... waarin ik me vrij voel. Dat ráákt me.

Heerlijk om je dan zo veilig en vrij te voelen in het gesprek.
Geen belemmeringen, we zijn immers allemaal gelijk aan elkaar.
Ieder gaat zijn weg en komt bij tijd en wijle hobbels tegen

ONTMOETEN Raakt logo ’Ontmoeten ráákt! - ook bij 'Dank voor het leven'

Zaterdagmorgen 5 oktober was er de jaarlijkse ‘dank je wel voor het leven' viering
waarin 17 mensen het sacrament van bemoediging hebben ontvangen.

In zijn overweging gaf pastoor van der Vegt de mensen mee
dat ze op God mogen en kunnen vertrouwen.

De handoplegging en zalving met olie was een waardevol moment,
je voelde dat de ontvangers er door geraakt werden.

Als tastbare herinnering kregen zij een kaarsje mee wat brandde tijdens het toedienen.
Het koor Cantemus was er om de viering muzikaal te ondersteunen.
Na afloop werd er gezellig na gepraat met koffie en wat eigen baksels
en was er genoeg tijd om te ontmoeten. 

Motto Ontmoeten RaaktR.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper

Ontmoeten: dáár geloven wij in.
We laten ons raken door Jezus,
die ons voorleefde:

‘Niemand gaat zijn weg alleen.
God heeft zich met jou verbonden!’

In dát geloof willen wij ruimte creëren
voor Ontmoeting die ertoe doet.
Vanuit vriendschap en mededogen
willen we zorg hebben
voor ieder die ons pad kruist.
Jouw verhaal telt!
Wij weten ons gesterkt door Jezus’ belofte

Vitaliteit vervolg HuisVitaliteit: Een broedende kip moet je niet storen....

Voor menigeen zal het proces van zoeken naar Vitaliteit in onze geloofsgemeenschap gehuld zijn in nevelen. Met enige regelmaat verschijnt er weliswaar een update, maar het blijft wellicht voor u vooralsnog weinig concreet en tastbaar. De goede verstaander echter begrijpt dat een proces meestal begint met meer vragen dan antwoorden...

Dinsdag 29 januari 2019 is de vitaliteitsgroep bijeengeweest in Harmelen om hun gedachten en ervaringen te delen met de andere groepen uit de geloofsgemeenschappen van onze parochie. De vraag was om het proces voor elkaar zichtbaar te maken met een poster. Onze poster wordt gevuld met een rijtje huizen. Het Bijbelcitaat dat wij namelijk centraal hebben gesteld is uit Handelingen 2: “Zij braken het brood in een of ander huis en genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart”.

Gaandeweg werd het “huis” een metafoor voor de Heilige Ruimte die ontstaat wanneer er sprake is van een echte Ontmoeting. We mogen dan thuis raken bij elkaar en huizen in elkaars warme en oprechte belangstelling. Immers: na de viering, begint de dienst: de dienst aan de mensen! Het “dak” waar wij onder mogen schuilen, lijkt dan meer op adelaarsvleugels (zoals in het lied). Het Licht creëert dan muren van schaduw, geen steen. Het huis aan de rechterkant is nog “werk in uitvoering”: de contouren weliswaar nog zichtbaar, maar de Ontmoeting staat in deze Heilige Ruimte centraal! 21 april is het Pasen: wie weet ont-moeten we elkaar dan wel en ontluikt er iets nieuws...!

VitaliteitBIjeenkomststartVitaliteit 2018: Naar concrete stappen.

Hoe staat het met de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap ?
Het was een oproep die parochiebreed een jaar geleden aan alle geloofsgemeenschappen werd gesteld. Binnen onze geloofsgemeenschap zijn we het afgelopen jaar met een groep van acht mensen met elkaar in gesprek gegaan en hebben er veel over nagedacht. We hadden een klik en met veel lol en plezier hebben we het pad van de katholieke bron op weg naar een vitale kerk met vallen en opstaan afgelegd. Daarbij zijn we geholpen door pastor Marion Korenromp en organisatieadviseur Henk Brussel.

Inspiratie
Bij de eerste bijeenkomst hebben we een aantal Bijbellezingen gelezen, waarna we de opdracht kregen er 1 te kiezen waarin we iets van onze geloofsgemeenschap terug konden vinden. We werden geïnspireerd voor de handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2, vers 44 t/m 47. Daar springen een aantal dingen uit, die ons aan het denken hebben gezet.
Een paar losse regels uit die lezing zijn: ‘Zij waren gewoon hun goederen en bezit te verkopen en onder allen te verdelen. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken brood in één of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart’.

VitaalOp zoek naar onze vitaliteit

Inmiddels is anno 2018 een de tweede fase van het project 'Vitaliteit' van start gegaan. Daarvan zal onder de titel Vitaliteit 2018 over worden gepubliceerd. Op deze webpagina wordt uitvoerig het eindrapport over vitaliteit uit 2017 besproken. U kunt het volledige rapport lezen maar door de webredactie is in 5 onderdelen dit rapport verder wat toegelicht met de belangrijkste punten. Van de bijeenkomsten uit 2017 zijn ook korte verslagen gemaakt. Deze kunt u hier vinden. 

VitaalOp deze pagina leest u een samenvattend verslag van de eigen bijeenkomsten over vitaliteit binnen onze geloofsgemeenschap. De meest recente bijeenkomst staat bovenaan. Inmiddels is ook het eindrapport (van de parochie) verschenen Dit dit eindrapport is met een uitvoerige toelichting (Op zoek naar Vitaliteit) in een ander uitvoerig artikel beschreven.
Klik hier om meer te lezen over (de toelichting en) dit eindrapport.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top