Barbara kerkhof met Calvarieberg

Uitvaart, kerkhof en rouwverwerking

Invulling geven aan de wensen van uw dierbare overledene

Rondom overlijden en uitvaart

Het overlijden van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. Een begrafenis onderneming zal u veelal helpen de keuzen te maken in de geest van de gestorvene. Het invullen van speciale wensen en het regelen van allerlei formele zaken zal zo een uitvaartleider u uit handen  nemen. Wordt een kerkelijke uitvaart en eventueel een begrafenis op het kerkhof van de Barbara gewenst, dan is dat eenvoudig te regelen. De uitvaart ondernemer neemt contact op met het Uitvaart Meldpunt van de Parochie.

Zie voor meer informatie en contacten de algemene overlijdenspagina van onze parochie.

Rouwgroep Nieuwegein

In een rouwproces kunt u tijdelijk steun zoeken bij lotgenoten; mensen uit de kerkgemeenschap die in dezelfde situatie met vragen worstelen en behoefte hebben aan een klankbord. Al 20 jaar organiseert de rouwgroep zo zes tot acht keer per jaar een bijeenkomst in de vorm van een wandeltocht, een inloopavond, ontmoetingsdagen met workshops en lunch. Klik door naar de aparte pagina van deze Rouwgroep voor meer informatie

Het Barbara kerkhof

Wordt een overledene na een uitvaart op het Barbara kerkhof begraven, dan vind u verderop op deze pagina de praktische informatie. Wilt u contact met het kerkhof beheer, vul dan het antwoordformulier van de Barbara in waarna zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen.

Over ons Barbara kerkhof in het kort:

Vanaf ’s ochtends 08:00 uur is  de begraafplaats toegankelijk via het centrale hek van de kerk, ingang aan de Koninginnenlaan nr. 3.  Dit hek sluit automatisch om 22:00 uur, ongeacht het jaargetijde.

Nabestaanden en hen voor wie de overledenen veel betekend hebben, kunnen de graven bezoeken en onderhouden.  Wel een verzoek bij begravingen of bijzettingen de rust en eerbied te eerbiedigen.

 

.

Het kerkhofbeheer is er voor U.

Zijn er vragen of wilt u een melding doen, neem contact op met de kerkhofbeheerder of loop langs op het Parochiecentrum
(de deur direct links van de hoofdingang).
We zijn aanwezig dagelijks tussen 090:00 en 12:00 uur.  Bellen kan ook: 030 – 606 22 59.
De kerkhofbeheerder is bereikbaar via het antwoordformulier.

.

Graven op het kerkhof

Tarieven 2024

De navolgende tarieven zijn indicatief. Neem zo nodig contact op voor een juiste kostenberekening.

  • Een enkel graf dan wel graf met de mogelijkheid van een bijzetting voor een periode van 20 jaar: € 1.950,-.
    Bij iedere bijzetting in een dubbel graf wordt een starttarief van 20 jaar berekend en begint een nieuwe periode van 20 jaar. Er vindt hierbij een verrekening plaats van het destijds betaalde grafrecht voor de nog resteren tijd van het lopende grafrecht (zie artikel 9.2).
  • Voor een urngraf gelden dezelfde regels als voor een graf van een lijk-begraving. Het 20-jaars tarief van een urnengraf is € 730,-.
  • Verlenging van een eigen graf voor 10 jaar bedraagt € 820,-.
  • Verlenging van een urnengraf voor 10 jaar bedraagt €  410,-.

De bijkomende kosten:

  • Begraafrecht + grafwerk (voor alle overledenen die begraven worden): € 700,00
  • Begraafrecht + grafwerk (voor het plaatsen of bijzetten van een asbus in een urnengraf): € 180,00
  • Plechtigheid met voorganger tijdens de bijzetting, toeslag: € 45,00
  • Zo mogelijk bijkomende kosten voor geluidsversterking op het kerkhof.

Kosten van de uitvaartplechtigheid

Los van de genoemde kosten van het kerkhof zijn er tarieven voor de uitvaartplechtigheid.
Deze zijn sterk afhankelijk van de wensen die de familie/nabestaanden hebben.
Neem ook voor deze kosten contact op met het parochiecentrum of contact de kerkhofbeheerder.

Grafmonumenten