Barbara als monument

Onze Barbarakerk

Trots als we zijn op onze Barbarakerk … een gebouw in een lange traditie nauw verbonden met Vreeswijk en haar inwoners.

Het is aan het inzicht (en wat toeval) van onze voorouders te danken dat ons deze Barbarakerk is toevertrouwd. Een grondige restauratie in 2010-2011 was dan ook niet meer dan logisch om dit erfgoed in goede staat door te geven. Een beeldbepalend gebouw met een groen verlicht kruis boven op de toren die de schippers op de Lek de weg wijst.

En niet alleen de schippers: ook de gemeenschap ontleent aan dit gebouw de kracht om als plaats van samenkomst moeilijke tijden te doorstaan. Door de gezamenlijke inspanning en met hulp van de Rijksdienst houden we dit erfstuk voor de komende generaties in stand.

Kerkcommissie Barbara

De Barbarakerk anno 1910

Ontworpen in een klassieke kruisvorm is de Barbara kerk een late vertegenwoordiger van de neo-gotische periode. Zijn ontwerper, de architect Herman Kroes,  zocht naar een ruimtelijk gebouw binnen de klassieke grondpatronen. Hij ontwierp een kerk die géén pilaren had en daarom geen zijbeuken kende. Vrij zicht op het hoofdaltaar vanaf alle banken in de kerk.

De wijze waarop hij dat bouwtechnisch realiseerde is vooruitstrevend en revolutionair. Een overgangsvorm van de neogotische bouwperiode naar de ruimtelijke “koepelkerken” in de jaren daarna. Om die reden heeft de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed de kerk in 2003 tot Rijksmonument verklaard; een eretitel die verplichtingen met zich mee brengt.

In de grote restauratie van 2010-2011 is het gebouw van top tot teen onderhanden genomen. De bouwkundige staat was/is prima maar het groot onderhoud en de reparaties na de bominslag in 1945 vroegen om ingrijpend maatregelen. Van een compleet nieuw leien dak tot aan de restauratie van de gebrandschilderde ramen en van het lood- en zinkwerk tot aan de houtwerk in de torenspits.

Bij deze gelegenheid is de kerk “bij de tijd” gebracht door de vernieuwing van de verwarming, de bankenopstelling en de invoeging van een toilettengroep. Alles in de stijl van de kerk en daarom nauwelijks zichtbaar op één uitzondering na. De ramen in het koor zijn een ontwerp van de kunstenaar Michel van Overbeeke die vijf maal de figuur van Barbara heeft weergegeven. Vol symboliek en via herkenbare afbeeldingen de verbinding met Vreeswijk voorstellen.
Een inspiratiebron voor onze gemeenschap en geïnteresseerde bezoekers.

Barbara in vogelvlucht

Een Rijksmonument .. zomaar geërfd

Een geschenk dat ons in de schoot is geworpen. Met dank aan de visie, het doorzettingsvermogen en inspanning van onze voorouders die in 1909 de eerste steen hebben gelegd. Al één jaar (!) later kon de kerk op 14 juli 1910 worden ingewijd. De kruiskerk in de traditionele neogotische traditie maar toch … een doorkijkje naar nieuwe bouwvormen. De kerk heeft geen zijbeuken waardoor alle gelovigen een onbelemmerd zicht hebben op het hoofdaltaar. Herman Kroes heeft als architect een constructie bedacht waarbij de zijwaartse druk van het 13 meter brede gewelf vernuftig kon worden opgevangen.

Onderhoud en continuïteit

De restauratie van 2010-2011 en het voortdurende onderhoud en de projecten om haar “bij de tijd” te houden.