Vieringen-sacramenten

Vieringen, Sacramenten en Gebed

Vieringen

De eucharistie. het belangrijkste sacrament in onze kerk, wordt in de Barbarakerk gevierd,

  • op zondagen om 9:30 uur, daarbij begeleid door een van onze 4 koren
  • op woensdagen, eveneens om 9:30 uur.

De Eucharistie vieringen afgewisseld met Woord- en Communievieringen.
Voor uitgebreide informatie: ga naar de pagina  “Vieringen en Catechese” 

Sacramenten

Een sacrament is een gewijde handeling, waardoor God komt tot de mens.
De zeven sacramenten zijn door Hem in gesteld. Het ontvangen van de sacramenten is zowel een recht als plicht van de gelovigen.

De zeven sacramenten zijn Doop, Vormstel, Heilige Communie, Biecht, Ziekenzalving, Priesterwijding en Huwelijk. Van de meeste sacramenten worden de voorbereidingen gezamenlijk georganiseerd met andere kerken van de parochie van de H. Drie-eenheid.

Voor meer informatie en aanmeldingen: zie “Sacramenten”..

Gebed

Een persoonlijk gebed in een verstilde ruimte is mogelijk in onze Maria Kapel.
Deze kapel is open 7 dagen in de week van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Er kan een kaarsje of een Noveenkaars worden opgestoken tot een zekere intentie, welke opgeschreven kan worden in het intentieboek.