Samen kerk

Barbara vrijwilligers

Ieder draagt bij, naar talent, gedrevenheid en beschikbare tijd

De geloofsgemeenschap rond de Barbarakerk kent zo rond de 30 vrijwilligers groepen en groepjes. De samenstelling past zich aan naar behoefte.

Spreekt een werkgroep u aan, laat het weten via het contactformulier onder de knop “meer informatie ?”.

Note: enkele groepen zijn actief voor de drie kerken in Nieuwegein dan wel alle acht kerken die vallen onder de parochie van de H. Drie-eenheid.
Genoemd kunnen worden: Kindercatechese, Centrale Doopvoorbereiding, Eerste Communie voorbereiding alsmede Diaconie en Caritas.

 

Viering service groepen

 • Kosters: Voorbereidende- en nazorg diensten rondom vieringen in de Barbarakerk
 • Liturgie boekjes: actieve parochianen die de wekelijkse boekjes samenstelt en produceert. Ook voor bijzondere gelegenheden (doop/huwelijk/uitvaart)
 • Acolieten: dienen zondags en zo nodig door de week (uitvaart / woensdagochtend) volgens een eigen gemaakt rooster
 • Kleding en textiel: verzorgen en onderhouden van liturgisch en huishoudelijk kerktextiel
 • Bloemen groep: verzorgen van aansprekende en de liturgische kalender volgende bloemversiering

Kerkgebouw en inventaris

 • Koperpoetsgroep: kleine maar uiterst actieve groep die al het koperwerk voortdurend laat blinken
 • Onderhouds coördinatie: het in goede conditie houden van al het vastgoed door hetzij eigen werkzaamheid hetzij inschakeling van bedrijven.
 • Kerststal groep: het opzetten van de kerststal als inspiratie en omlijsting van Kerstvieringen en Volkskerstzang
 • Schoonmaakgroep kerk: een enthousiaste groep parochianen die in wisselende samenstelling de kerk in stralende conditie houdt
 • Tuin en kerkhof onderhouds groep: Onderhoud van al het groen in de pastorie- en kerktuin alsmede het kerkhof

Kerkgemeenschap gerelateerd

 • Kerkhofbeheer: administratief beheer + organisatie rondom ter aarde bestelling van overleden parochianen op het eigen Barbara kerkhof.
 • Restauratiefonds: een aparte stichting die de restauratie en lopend groot onderhoud financieel mogelijk maakt
 • Kerstbomen verkoop: een groep van 15-20 vrijwilligers die jaarlijks de 550 kerstbomen verkoopt t.b.v. het onderhoud van de kerk
Kerstbomen verkoop