Samen kerk

Barbara vrijwilligers

Ieder draagt bij, naar talent, gedrevenheid en beschikbare tijd

.

De geloofsgemeenschap rond de Barbarakerk kent zo rond de 30 vrijwilligers groepen en groepjes. De samenstelling past zich aan naar behoefte.

Spreekt een werkgroep u aan, laat het weten via het contactformulier onder de knop “meer informatie ?”.

Note: enkele groepen zijn actief voor de drie kerken in Nieuwegein dan wel alle acht kerken die vallen onder de parochie van de H. Drie-eenheid.
Genoemd kunnen worden: Kindercatechese, Centrale Doopvoorbereiding, Eerste Communie voorbereiding alsmede Diaconie en Caritas.

 

Viering service groepen

 • Kosters: Voorbereidende- en nazorg diensten rondom vieringen in de Barbarakerk
 • Liturgie boekjes: actieve parochianen die de wekelijkse boekjes samenstelt en produceert. Ook voor bijzondere gelegenheden (doop/huwelijk/uitvaart)
 • Acolieten: dienen zondags en zo nodig door de week (uitvaart / woensdagochtend) volgens een eigen gemaakt rooster
 • Kleding en textiel: verzorgen en onderhouden van liturgisch en huishoudelijk kerktextiel
 • Bloemen groep: verzorgen van aansprekende en de liturgische kalender volgende bloemversiering

Kerkgebouw en inventaris

 • Koperpoetsgroep: kleine maar uiterst actieve groep die al het koperwerk voortdurend laat blinken
 • Onderhouds coördinatie: het in goede conditie houden van al het vastgoed door hetzij eigen werkzaamheid hetzij inschakeling van bedrijven.
 • Kerststal groep: het opzetten van de kerststal als inspiratie en omlijsting van Kerstvieringen en Volkskerstzang
 • Schoonmaakgroep kerk: een enthousiaste groep parochianen die in wisselende samenstelling de kerk in stralende conditie houdt
 • Tuin en kerkhof onderhouds groep: Onderhoud van al het groen in de pastorie- en kerktuin alsmede het kerkhof

Kerkgemeenschap gerelateerd

 • Kerkhofbeheer: administratief beheer + organisatie rondom ter aarde bestelling van overleden parochianen op het eigen Barbara kerkhof.
 • Restauratiefonds: een aparte stichting die de restauratie en lopend groot onderhoud financieel mogelijk maakt
 • Kerstbomen verkoop: een groep van 15-20 vrijwilligers die jaarlijks de 550 kerstbomen verkoopt t.b.v. het onderhoud van de kerk
Kerstbomen verkoop