Doopsel organisatie en voorbereiding

Barbara Sacramenten

.

Organisatie

De Barbarakerk maakt deel uit van de Nieuwegeinse R.K. kerken, zijnde de Nicolaaskerk in oud Jutphaas, de Emmaus in het Nieuwegeinse stadscentrum en de Barbarakerk in oud Vreeswijk. Soms worden sacramenten of voorbereidingen in dit Nieuwegeinse verband georganiseerd, soms in breder Parochie verband.

Is dit laatste het geval, dan worden sacramenten en voorbereidingen georganiseerd met de 8 kerken, die genoemd worden op de Startpagina van deze Website. Het initiatief, de contacten en de organisatie/uitvoering liggen dan veelal bij parochianen vanuit de gehele Parochie niveau.

Vanuit het perspectief van de Barbarakerk een korte beschrijving van de organisatie rondom de navolgende sacramenten en bijeenkomsten.

Zoekt u iets anders?  Terug naar Vieringen, Sacramenten en Gebied.

Voor details over sacramenten, lees verder.

 

Sacrament van het doopsel

De coördinatie rondom het sacrament van het doopsel ligt op parochie-niveau bij mevrouw de Wit. Om met haar in contact te komen kunt u het best het antwoordformulier invullen:

  • Ga naar de startpagina van de website www.3eenheidparochie.nl
  • Kies voor het menu “levensmomenten”
  • Klick op het plaatje “Doop”
  • Maak uw keuze uit een van de submenu’s. De laatste keuze brengt u naar het “aanmeldformulier doop”
  • …….. of volg de link doopformulier 

Sacrament van de communie

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie wordt binnen de drie Nieuwegeinse kerken gezamenlijk georganiseerd. De organisatie en de locatie is naar behoefte en aantal aanmeldingen. Een en ander in overleg. Meld u zich voor dit sacrament van de communie eveneens aan bij mevrouw Elbertse via het algemene contactformulier en vermeld dat het gaat om de Eerste Heilige Communie.

Doopsel organisatie en voorbereiding

Sacrament van het Huwelijk

Het sacrament van het huwelijk vergt een gedegen voorbereiding. De contacten en gesprekken vergen een “maatwerk” aanpak. Het is veelal de pastoor of iemand die door hem als zodanig is aangewezen, die de voorbereiding op zich neemt. Voor het leggen van een eerste contact kunt u het beste het algemene contactformulier invullen. Vergeet niet te vermelden dat het om de aanmelding van een huwelijk gaat.

Sacrament van de zieken

In vroeger dagen ook wel het sacrament van de stervenden of wel Het laatste Sacrament genoemd. Dit sacrament wordt toegediend door de pastoor of een geestelijke namens hem. De aanvraag hiervoor loopt via het uitvaartmeldpunt. Bel 06 – 13 44 13 53 / Adriaan de Jongh, die u verder kan helpen.

couple, marriage, bench