Recent overleden in Nieuwegein

Een overzicht van uitvaarten en begrafenissen in de drie R.K. kerken

Bent u op zoek naar informatie van een overledene in het recente verleden, link dan door naar Recent overleden
Daar wordt informatie gegeven over de namen en de sterfdata.

Voor verdere informatie is het nodig contact op te nemen met een van de drie R.K. kerken.
Na een uitvaart uit een van de drie kerken kan een overledene begraven zijn op een van de twee kerkhoven in Nieuwegein Noord (Nicoclaas kerk) dan wel Nieuwegein Zuid (Barbarakerk). Ook is het mogelijk dat een crematie heeft plaats gevonden met een latere asbus bijzetting op een van de twee genoemde kerkhoven.

Om die informatie te achterhalen is het noodzakelijk contact op te nemen met een van de kerken.
Zij kunnen u zo mogelijk verder helpen.

Voor de Barbara kunt u contact opnemen met het Barbara Kerkhof onder nummer 030 – 6062259.