7 Werken van Barmhartigheid

Diaconie & Caritas Barbara

tezamen met de Emmaus en de Nicolaas Jutphaas

Binnen Nieuwegein werken de drie R.K. kerken (Barbara, Emmaus en Nicolaas) op een aantal terreinen nauw samen.
Een van die terreinen is de Caritas waar een gezamenlijke werkgroep actief is.

Het werk van de Werkgroep is gericht op de inwoners van Nieuwegein zonder onderscheid en is bedoeld voor mensen in onze omgeving die in de verdrukking zijn geraakt. De problematiek en achtergronden daarvan zijn zeer divers.

Verder op deze pagina wat voorbeelden van acties door de werkgroep gerealiseerd. Dit naast al het “stille werk” dat vaak op individuele basis wordt gedaan uit solidariteit en medemenselijkheid.

a

Acties uit het recente verleden

     
Interkerkelijke kerstactie Nieuwegein 2023

Kersttassen

Het is een gezamenlijke actie van de parochie van de Heilige Drie-eenheid Nieuwegein, De Rank, Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, De Morgenstond, Hervormde Gemeente Vreeswijk, de Nieuw Apostolische Kerk, Familiekerk de Bazuin, Cross Culture Nieuwegein en de Ankergemeente.

Evenals vorig jaar maken wij ook deze keer kersttassen.

In plaats van boodschappen inleveren, willen we u vragen om een donatie te doen op het rekeningnummer
NL78RABO 0324430574
t.n.v. Caritas Nieuwegein onder vermelding van
Kersttassenactie 2023.

Wilt u dit voor 1 december doen?

Met het geld dat vanuit alle kerken wordt ingezameld, kopen we boodschappen in: een feestbrood, waxinelichtjes, chocolaatjes, mandarijnen en een bon van de Jumbo.

Ook nu hebben we chauffeurs nodig om de kersttassen te bezorgen. Alleen dan kunnen we de actie doen slagen.
De tassen kunnen opgehaald worden op vrijdag 15 december en zaterdagmorgen 16 december in De Rank.
Bezorgen mag ook op de dagen daarna (voor 22 december).

Kerststukjes

Naast de kersttassen zet de Werkgroep Diaconie en Caritas zich in voor het verspreiden van kerststukjes voor mensen uit eigen parochie die een lichtpuntje in de donkere tijd van het jaar goed kunnen gebruiken. U kunt tot 1 december adressen van medeparochianen aan ons doorgeven.
Aanmeldingen van adressen voor kersttassen, kerststukjes, helpers en voor informatie:

Werkgroep Diaconie en Caritas

Coronacrisis

De Nieuwegeinse kerken zijn zeer begaan met parochianen en andere mensen uit deze gemeente die getroffen zijn door de gevolgen van de Coronacrisis. Dat kunnen zowel praktische problemen zijn zoals eenzaamheid als financiële (hopelijk tijdelijke) problemen. Nu zijn bepaalde instanties als woningcorporaties nog coulant maar daar komt een einde aan. Samen kunnen wij met financiële bijdragen misschien helpen het ontregelde leven op het juiste spoor te brengen!

Heeft u hulp nodig?

Klick door naar de pagina van de werkgroep Diaconie en Caritas van de gezamenlijke R.K. Kerken in Nieuwegein.

Daarnaast zijn wij betrokken bij verschillende activiteiten
  • de Kerstpakkettenactie, waaraan vrijwel alle kerkgenootschappen in Nieuwegein meewerken;
  • inzameling voor de Voedselbank;
  • in het voor- en najaar een inzameling van mannenkleding voor de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein