Diaconie & Caritas Barbara

Barbara, Emmaus en Nicolaas gezamenlijk

.

Binnen Nieuwegein werken de drie R.K. kerken (Barbara, Emmaus en Nicolaas) op een aantal terreinen nauw samen.
Een van die terreinen is de Caritas waar een gezamenlijke werkgroep actief is.

Het werk van de Werkgroep is gericht op de inwoners van Nieuwegein zonder onderscheid en is bedoeld voor mensen in onze omgeving die in de verdrukking zijn geraakt. De problematiek en achtergronden daarvan zijn zeer divers.

Coronacrisis

De Nieuwegeinse kerken zijn zeer begaan met parochianen en andere mensen uit deze gemeente die getroffen zijn door de gevolgen van de Coronacrisis. Dat kunnen zowel praktische problemen zijn zoals eenzaamheid als financiële (hopelijk tijdelijke) problemen. Nu zijn bepaalde instanties als woningcorporaties nog coulant maar daar komt een einde aan. Samen kunnen wij met financiële bijdragen misschien helpen het ontregelde leven op het juiste spoor te brengen!

Heeft u hulp nodig?

Klick door naar de pagina van de werkgroep Diaconie en Caritas van de gezamenlijke R.K. Kerken in Nieuwegein.

Daarnaast zijn wij betrokken bij verschillende activiteiten:

  • de Kerstpakkettenactie, waaraan vrijwel alle kerkgenootschappen in Nieuwegein meewerken;
  • inzameling voor de Voedselbank;
  • in het voor- en najaar een inzameling van mannenkleding voor de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein