Diaconie en Caritas Nieuwegein

Jonge en oude handen die elkaar vasthoudenEén werkgroep in Nieuwegein

In de Nieuwegeinse katholieke kerken is één caritas werkgroep werkzaam voor alle drie de geloofsgemeenschappen (Barbara kerk, Emmaus kerk en Nicolaas kerk). Het werk van deze Werkgroep Diaconie en Caritas is gericht op alle inwoners van Nieuwegein zonder onderscheid en bedoeld voor mensen in onze omgeving die het financieel moeilijk hebben. De problematiek en achtergronden daarvan zijn zeer divers. 

Heeft u hulp nodig?

De Werkgroep Diaconie en Caritas staat voor financiële ondersteuning met een direct resultaat. Wij bieden bij voorkeur eenmalig hulp en verstrekken geen leningen of langdurige, structurele zorg. Alle andere voorzieningen binnen de gemeente Nieuwegein zijn voorliggend, dat wil zeggen dat deze wegen aantoonbaar bewandeld moeten zijn.

Daarnaast zijn wij betrokken bij verschillende activiteiten

 • de Kerstpakkettenactie, waaraan vrijwel alle kerkgenootschappen in Nieuwegein meewerken;
 • inzameling voor de Voedselbank;
 • in het voor- en najaar een inzameling van mannenkleding voor de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein.
 • Het Caritas ontmoetingscafé waar iedereen welkom is………..
  Lees meer over het Caritas Ontmoetingscafé.

Samenstelling van de werkgroep

 • John Sloot, voorzitter
 • Hortense Höppener-Bouvy, secretaris
 • Toon de Jong, penningmeester
 • Kitty de Ronde, lid
 • Nicole Horsman- Gielen, lid
 • Ans Elsinghorst, lid

Postadres

 • Werkgroep Diaconie en Caritas
  Utrechtsestraatweg 8
  3438 AK Nieuwegein

Steun geven

Wilt u ons diaconale en caritas werk steunen? Maak dan een gift over op:

 • IBAN: NL 78 RABO 0324 4305 74
  ten name van: PCI H. Drie-eenheid Caritas Nieuwegein

Diaconie en Caritas op centrale site