Maaltijd op dinsdag, komt u ook?

AI tientallen jaren organiseren de Dorpskerk en de Nicolaaskerk in Nieuwegein op dinsdag gezamenlijk een maaltijd voor iedereen. Een goed voorbeeld van oecumene! Met elkaar aan tafel om welke reden dan ook. De sfeer is gezellig, je kunt je verhaal vertellen, luisteren en lekker eten.

Onze eigen koks en vrijwilligers uit beide kerken verzorgen een driegangenmaaItijd voor € 6,- p.p., op de eerste drie dinsdagen van de maand. Inloop vanaf 16:30 uur; de maaItijd begint om 17:00 uur. Mochten de kosten een probleem zijn, dan wordt dit anoniem door de coördinatoren geregeld. Wij willen dat iedereen, jong en oud, alleen of met partner, kan deelnemen.

Bent u enthousiast of nieuwsgierig geworden, dan nodigen wij u graag uit om u aan te melden bij een van de coördinatoren. Wanneer u mee gaat doen, wordt u in overleg ingedeeld in een groep op de eerste, tweede of derde dinsdag van de maand. Zo leert u één groep mensen kennen. Bent u een keer verhinderd, laat het dan vroegtijdig weten.

De maaltijd op dinsdag wordt gehouden in het gebouw Geinlicht, naast de Dorpskerk aan de Nedereindseweg 3,3438 AA Nieuwegein.

Opgave bij één van deze coördinatoren: