Kerkbijdragen

Barbara kerkbijdragen en donaties

Kerkbijdragen

De exploitatie van de Barbarakerk draait volledig op vaste kerkbijdragen, giften en de collectes. Geen subsidies of ondersteuning vanuit het bisdom, dan wel andere bronnen van inkomsten. Uit de ontvangen gelden betalen we de vergoedingen, de elektra- en gasrekening, de verzekering, de misboekjes, altaar kaarsen, de kosten van koren en orgel en wat al niet meer.

Elk jaar is het een puzzel om de financiën sluitend te krijgen. Velen dragen de Barbarakerk een warm hart toe, zo blijkt uit de gaven die binnenkomen. De Volkskerstzang tijdens Kaarslicht in Vreeswijk en het requiem concert door het NAS op 3 en 4 mei zijn evenementen die verder reiken dan alleen de parochianen. Een Vreeswijk zonder Barbarakerk is ondenkbaar.

 • Kerkbijdragen:                 NL 35 RABO 0322 59 49 44
  t.n.v.   H. Drie-eenheid i.z. Barbarakerk
 • Overige betalingen         NL 19 RABO 0322 59 46 50
  t.n.v.   H. Drie-eenheid i.z. Barbarakerk

QR-code-fitenLosse giften en donaties

Uiteraard is het mogelijk een losse gift te doen zonder als vaste donateur in de aktie Kerkbalans mee te draaien.
U kunt uw gift overmaken via het algemene rekeningnummer dan wel via de onderstaande QR-code.
De gift komt anoniem binnen.
Bij voorbaat heel hartelijk dank..

 

Rijkssubsidies

Als Rijksmonument ontvangt de Barbarakerk wel een ‘instandhoudingssubsidie’ om de onderhoudslasten van dit beeldbepalende gebouw in Vreeswijk deels mede te helpen dragen.

De jaarlijkse Kerkbalans

Leden van de Barbara gemeenschap, of hen die deze een warm hart toedragen, doneren elk jaar een toegezegd bedrag. De vorm waarin deze toezegging in daden kan worden omgezet, kan verschillen naar uw keuze.  Ter verduidelijking:


Het toegezegde jaarbedrag kan worden voldaan

 • per maand in 12 gelijke delen
 • per kwartaal in 4 gelijke delen
 • per halfjaar in 2 delen
 • per jaar ineens

De wijze waarop betaald kan worden:

 • door een automatische incasso per einde van de maand, het kwartaal of het half jaar
  (note: incasso per jaar ineens wordt eind juni geïncasseerd)
 • door zelf het bedrag over te maken. Als u dit niet direct wilt doen dan kunt u bij internetbankieren een uitvoerdatum opgeven of in uw eigen agenda een notitie maken om het bedrag over te maken.
  U kunt hiervoor ook gebruik maken van de QR-code. Gebruikt u deze code s.v.p. niet als u een automatische incasso heeft.

QR-code kerkbijdrage

 

 

Fiscale mogelijkheden

Het is mogelijk de jaarlijkse losse schenking te vervangen door een periodieke gift. Deze omvat

 • uw toezegging voor 5 jaar of onbepaalde tijd die in beide gevallen bij overlijden automatisch stopt
 • de jaarlijkse schenking is voor 100% fiscaal aftrekbaar
 • de toezegging kent geen drempel
 • een en ander wordt formeel vastgelegd in een overeenkomt met de Barbara (= fiscaal verplicht) zonder tussenkomst van een notaris.

Het grote voordeel is de gegarandeerde 100% fiscale aftrek.

Neem zo mogelijk contact op met de penningmeester van de Barbarakerk of vul het antwoordformulier hieronder in.

 

ParochiebladQR-code-parochieblad

Misschien neemt u niet deel aan de actie kerkbalans, maar leest u wel ons parochieblad Bijeen. Om bij te dragen in de kosten hiervan kunt u een bijdrage doen via de algemene rekening of via bijgaande QR-code. (code parocheblad)

 

.

Contactformulier financiën Barbarakerk

Naam

.