Op weg met de A/ander (Emmauskerk)

Eenmaal per maand biedt de Emmauskerk teksten aan om te overdenken tijdens een wandeling, alleen of samen.
We gaan niet zomaar aan de wandel: u kunt ervoor kiezen om te wandelen met de Ander met een verdiepende tekst waarover nagedacht kan worden, of om te wandelen met zijn tweetjes en te praten aan de hand van enkele vragen, of een combinatie van deze twee. Aan u de keus.

De laatste vijf meditaties staan op de tabbladen hieronder.

Wandeling September
Wandeling augustus 2023
Wandeling juli 2023
Wandeling juni 2023
Wandeling mei 2023

Tekst

Ongeveer 400 jaar geleden schreef John Donne: ‘Geen mens is een eiland; in zichzelf een geheel. Elk mens is een stuk van het vasteland, een deel van het continent. Als de zee een brok zou weg spoelen, dan slinkt Europa, evenzeer wanneer een rotsformatie of uw land of het land van uw buren zou verdwijnen. De dood van een ander vermindert mij, omdat ik een deel ben van de mensheid; vraag u dus niet af voor wie de klok luidt, hij luidt voor u.”

Er zijn duizenden manieren waarop we onze verwevenheid met anderen elke dag ervaren. Eén mens is geen mens. Bedenk dat er zonder anderen geen taal bestaat, geen vakantie, geen verjaardag, geen Pasen, geen liefde, en inderdaad, ook geen haat. Men-zijn is alleen maar mogelijk te midden van andere mensen.

Bert Keizer, uit: een column in Trouw, 31 maart 2023

 Christelijke Tekst

In de regel van Benedictus, zegt Marc Loriaux, komt het woord stilte niet voor: ‘Hij heeft het over zwijgzaamheid en daar is hij vrij radicaal in. Monniken dienen zoveel mogelijk stil te zijn. In Vaals moest je toestemming vragen aan de abt als je langer dan vijf minuten met iemand wilde praten. In het begin vatte ik die stiltecultuur verkeerd op. Alsof praten fout is, bijna een zonde. Maar Benedictus waarschuwt voor de macht van woorden. Je kunt er iemand mee tot leven wekken, maar ook vermoorden. Vandaar dat je zuinig en zorgvuldig moet zijn als je spreekt. Een goed woord moet in een zee van stilte neerkomen, dan kan het vruchtbaar zijn.’

Marc ontdekte door het zwijgen heen een diepere laag van stilte en ingetogenheid. ‘Daarin kan ik thuiskomen bij mezelf en dan pas kan ik God ontmoeten. In al mijn schoonheid, maar ook in al mijn schamelheid. Stilte is een voorwaarde om waarachtig te zijn en in mijn waarachtigheid de Heer te ontmoeten.’

Uit: Klooster!

Enkele vragen om te overdenken

 • Wanneer sta je lichtvoetig in het leven?
 • Waar brengt lichtvoetigheid je?
 • Welke hindernis heb je lichtvoetig genomen?

Uit: Anky Floris, Levenskunst

Mens wandelt bos uitTekst

De definitie van authenticiteit: wat er overblijft als al je oprechte pogingen om jezelf te standaardiseren zijn mislukt. Een leuk mens word je als je glorieus gefaald hebt in je pogingen om op anderen te lijken.

Tim Meijerink

 Christelijke tekst

Albert Schweitzer heeft een lange weg afgelegd voor hij zijn ethiek van eerbied voor het leven kon verwoorden in grondvesten op een deugdelijk fundament. Tijdens de Ëerste wereldoorlog stortte voor hem de ethisch/optimistische wereldbeschouwing van de negentiende eeuw in. Lange tijd bevond hij zich in een ‘donkere nacht’. Toen, ineens, flitste het inzicht door hem heen. Her was, terwijl hij tussen een kudde nijlpaarden doorvoer, dat hij inzag: “Ik ben leven dat leven wil, temidden van leven dat leven wil”. Hij besefte dat de levenswil hem verbindt met al het levende en dat deze wil gericht is op de bevordering niet alleen van zijn eigen leven, maar van HET leven. De ethiek van eerbied voor het leven was gegrond in onze mystieke eenheid met de Bron van leven.

Uit: Kick Bras, Lichtspoor

 Vragen om te overwegen

 • Hoe houd jij overzicht?
 • Wat biedt overzicht je?
 • Heb je het nodig om alles te kunnen overzien?

Uit: Anky Floris, Levenskunst

Wandelend stel op de heideTekst

Ontvankelijk zijn wil zeggen dat je aanvaardt dat je niet alles hoeft te hebben en te kunnen. Het maakt dat je er vrede mee kunt hebben dat je beperkt bent als mens of als groep en dat je niet alles zelf in de hand hebt. De ontvankelijke mens in staat om zich open te stellen voor de hulp van anderen en verlangt zich open te stellen voor de hulp van anderen. Ontvankelijkheid maakt dat je kunt ontvangen en verlangrt te ontvangen, meer dan alleen maar zelf te geven.

Nikolaas Sintobin, uit: Vertrouw op je gevoel

 Christelijke tekst

Maria San Giorgi streeft ernaar om in de laatste jaren van haar leven ‘een bloeiende roos te zijn’, waarin de grootsheid van de schepping weerspiegeld wordt. Met vallen en opstaan gaat ze door het verdriet en de angst heen op zoek naar het licht voorbij de pijngrens. Alle overtollige ballast werpt ze overboord, om uiteindelijk terug te keren tot haar volmaakte eiland, haar kern, de god in zichzelf. Dit getuigt van een diepe religiositeit: “ik ben god en ben door god gemaakt.”

De uitgever van: Marina San Giorgi, Vliegend naar het licht

Enkele vragen om te overdenken

 • Waarvoor kun jij geduld opbrengen?
 • Waaruit put jij je geduld?
 • Hoe geef je jouw grens aan?

Anky Floris, uit: Levenskunst

Wandelend paar bij brug

Tekst

Is geluk een kwestie van hebben of van zijn? Heb je geluk omdat het leven meezit? Of ben je gelukkig omdat je er wat van maakt, het leven proeft? In de hectiek van alledag realiseer je je vaak pas achteraf dat je gelukkig was. Die herinnering doet ons vaak weer vooruit snellen op zoek naar meer, beter, anders… Daarmee ontnemen we echter onszelf de kans te genieten van kleine geluksmomenten in het hier en nu. Geef je over aan dit moment en probeer alert te zijn op kleine dingen die je blij maken.

Uit: Saskia de Jong, Werken aan wijsheid

 Christelijke tekst

Gelovige mensen en vooral mensen met een missionair geloof hebben een diep vertrouwen in iets waarvan seculiere mensen niet zeker zijn, namelijk dat alle menselijke wezens in staat zijn tot fundamentele verandering. Ze blijven overtuigd dat de juiste combinatie van argumentatie, emotie en ervaring kan leiden tot fundamentele transformaties. Dat is, uiteindelijk, de essentie van bekering

Naomi Klein

 Enkele vragen om te overdenken

 • Waar word jij blij van?
 • Waar verheug jij je op?
 • Hoe uit jij je vreugde?

Uit: Anky Floris, Levenskunst

Paar wandelschoenen

Tekst

Wat zou er gebeuren als we het probeerden: de wereld bekijken door de ogen van een jaguar? Of van een leeuw? Of van een mier? Of van een muis? Of van een duif? Of van de plant in de vensterbank van je huiskamer? Zou dat niet hetzelfde effect hebben als de wereld bekijken door de ogen van de vreemdeling tegenover je in de tram? Je kunt de ander niet worden, maar je kunt de ander begrijpen, in onze verscheidenheid hebben we van alles met elkaar gemeen.

Raoul de Jong, uit: NRC Magazine, 02/2023  

Christelijke tekst

Door in je lijf te zijn, kun je beter naar jezelf kijken en je meer openen voor alle energie om je heen en wat in jou tot vorm mag komen. Daarmee bedoel ik ook het goddelijke. God is niet zozeer een persoon voor mij, of een autoriteit, maar een kracht. Een dragende, scheppende en sturende kracht.

Huub ter Haar, uit: Trouw, 6 februari 2023

 Enkele vragen om te overdenken

 • Wat betekent saamhorigheid voor je?
 • Wanneer voel(de) je je saamhorig met iemand?
 • Hoe bevorder je saamhorigheid?

Anky Floris, uit: Levenskunst