Op weg met de A/ander (Emmaus kerk)

Eenmaal per maand biedt de Emmaus kerk teksten aan om te overdenken tijdens een wandeling, alleen of samen.
We gaan niet zomaar aan de wandel: u kunt ervoor kiezen om te wandelen met de Ander met een verdiepende tekst waarover nagedacht kan worden, of om te wandelen met zijn tweetjes en te praten aan de hand van enkele vragen, of een combinatie van deze twee. Aan u de keus.

De laatste vier wandelmeditaties staan op de tabbladen hieronder.

Wandeling februari
Wandeling januari
Wandeling december
Wandeling november

Tekst

 Bij meningsverschillen graven we ons vaak in om onze eigen standpunten te verdedigen, maar het levert veel meer op wanneer we dat niet doen. Het doel van een discussie zou moeten zijn onderling begrip te kweken en van elkaar te leren. Een goede discussie is geen oorlog waarin je elkaar om de oren slaat met data en logica waar geen speld tussen te krijgen is. Het is eerder een soort dans met iemand die andere stappen voor zich ziet.

(Adam Grant, uit: Psychologie 2021, nr 10)

Christelijke tekst

 Misschien is de overtuiging van waaruit Huub Oosterhuis (1933-2023) leefde wel het beste samen te vatten in woorden die hij uitsprak bij de begrafenis van prins Claus in 2002. “We zouden kunnen afspreken dat we met ‘God’ bedoelen die Ene (…) die solidariteit en gerechtigheid wil, liever dan adoratie en mooie liederen. Solidariteit en gerechtigheid, daar ging het Oosterhuis om, ‘dat je een ander mens niet laat stikken’. Als de kerk liever had dat men zich bezighield met adoratie en mooie liederen, dan moest zijn weg anders zijn.

(Uit: Marjoleine de Vos, Adoratie mooi, gerechtigheid mooier, over de biografie van Huub Oosterhuis van Marc van Dijk, NRC 26 januari 2024)

 Vragen om te overdenken

 •  Wanneer wekt iets jouw interesse?
 • Hoe toon je jouw interesse?
 • Hoe voelt het als iemand in jou geïnteresseerd is?

(Anky Floris, uit: Levenskunst)

Tekst

 In sprookjes weet je vaak meteen of iets goed of slecht is. Maar in het echte leven kan het lelijke beest dat je ziet ook iets goeds in zich dragen. Je weet vaak niet of iets wat je overkomt goed is of slecht. Dingen als een ontslag, een verhuizing, of een verbroken relatie – als je je daardoorheen worstelt, worden er vaak mooie dingen mogelijk, Het is onaangenaam, maar eigenlijk is het een geschenk. Voilà.

(Tinneke Beeckman (journalist Marije van Beek, Trouw, 23-5-’22))

Christelijke tekst

Geluk is een heel breed begrip, maar misschien kan ik het omschrijven als een evenwicht tussen mens en natuur. En als theoloog zou ik zeggen: tussen hemel en aarde. Het is een gevoel één te zijn met de mensen om ons heen, met alles wat leeft, met alles wat bestaat. We komen uit een eenheid en we gaan er weer naar terug. In de periode die daartussen ligt, zoeken we vooral naar dat geluk, naar die ervaring van eenheid.

(Abt Bernardus Peeters)

 Vragen om te overdenken

 • Wat is de zin van mijn leven?
 • Wat is de betekenis van mijn tijd op aarde?
 • Wat is de uiteindelijke betekenis van mijn werk en inspanning?

Paus Franciscus, uit: Laudate Deum (een tekst over de mensheid en het milieu))

Persoon wandelt bos uit naar zeeTekst

Wanneer zoals nu
de dagen korter worden,
we binnen de warmte zoeken.
Wanneer zoals nu
de nachten langer worden,
het licht verliest en de duisternis wint.
Dan word ik stil van binnen
denk ik over verleden en toekomst,
droom ik van vrede en geluk.
Iets ervan kan toch worden waargemaakt?

(gevonden op www.pastoralezorg.be)

Christelijke tekst

Advent betekent ook waken tot de komst van het Kind. Het is een tijd om bedachtzamer te zijn: om na te denken over ons leven en de plaats van Jezus daarin.

Mensen kunnen op verschillende manier wachten: passief gelaten, zoals voor een trein of in de file, of actief, zoals voor een groot feest dat nog voorbereid moet worden. Dit is een tijd om ons toe te leggen op concrete daden van goedheid en solidariteit met wie het minder goed heeft.

Advent is ook een reis, naar binnen. Het gaat om een ‘ad-venire’, een aankomen of naderbij komen, van twee kanten: aan de ene kant komt het ogenblik van de geboorte van Jezus naderbij; aan de andere kant moeten wij ook ‘bewegen’ naar het kerstgebeuren.

(gevonden op www.kerknet.be)

 Enkele vragen om te overdenken

 • Verwachten is niet wachten op de bus: verwachten is actief.
  Hoe ga ik om met verwachtingen?
  Van het leven, van onszelf, van onze omgeving?
 • In hoeverre ben ik actief om je verwachtingen te realiseren?
 • Hoe voorkom ik dat ik mijn verwachtingen te hoog stel, ze onrealistisch maak?

(geïnspireerd door www.desteven.nl)

Tekst

Brug in wandelgebiedWortelend waar water stroomt draag je vrucht in het seizoen, groei je uit. Maar wanneer je niet in contact met bronnen van waarde blijft? Dan zie je geen groei en bloei, dan ben je als het kaf dat de wind wegblaast (…) Omdat wat uit je komt niet geworteld is, niet standhoudt, geen levenskracht bezit. Een ervaring die ik met velen zal delen: sommige van je projecten blijken los zand, je had ze onvoldoende verankerd, er zat geen echt leven in. Hele processen kunnen door je vingers heen lopen en op een dood spoor raken.

(Uit: Wil Derkse, Een levensregel voor beginners)

 Christelijke tekst

Jezus zegt: ‘’Als iemand mijn woord onderhoudt zal hij in eeuwigheid de dood niet smaken.’ Natuurlijk bedoelt hij niet dat zo iemand nooit de lichamelijke dood zal sterven, maar dat hij al leeft in het eeuwig nu, waar alles in allen is. Alle liefde, alle mededogen, alle gerechtigheid is een kracht die de dood overstijgt.

Wees niet bang dat je het niet haalt en dat je mislukkingen je voor eeuwig ongeschikt maken voor de hemel. Je bent een wordende mens, volmaakt hoef je niet te zijn. De Eeuwige heeft je niet lief om wat je eens zult worden maar om wat je nu al bent, met al je gestuntel. Het gaat om je inzet, je pogingen, je dankbaarheid om de kleine momenten waarin je het goede versterkt in jezelf en anderen.

(Uit: Catharina Visser, Het vreemde van leven en sterven)

Enkele vragen om te overdenken

 • Bij wie voel jij je welkom?
 • Hoe komt het dat je je ergens welkom voelt?
 • Hoe verwelkom jij iets of iemand?

(Uit: Anky Floris, Levenskunst)