Wandelmeditatie april

1 april 2024

Persoon wandelt bos uitTekst

 Democratie draait erom dat burgers elkaar ontmoeten als mensen die elkaar iets te zeggen hebben. Niet in de zin van ‘Die heb ik eens even mijn mening laten weten,’ maar ‘Jij hebt mij ook iets te zeggen.’ Pas dan ontstaat iets gemeenschappelijks. Democratie werkt niet in een agressiemodus. Er is, om met de bijbelse koning Salomo te spreken, een ‘luisterend hart’ nodig.

(Hartmund Rosa, uit: Trouw, 4 december 2023, interview door Gerrit-Jan Kleinjan)

 Christelijke tekst

 Mijn verstand kan er niet bij, maar diep in mij voel ik aan dat verlossing betekent zich te laten beminnen door een liefde die te groot is om ze te begrijpen’. Die zin ervaar ik als een geschenk. Verlossing is bemind worden. Maar niet op de maximale manier zoals ik dat bij mensen ervaar, maar op een manier die zelfs mijn denken overstijgt. Om vervolgens meteen de vraag te stellen: maar in hoeverre durf ik echt te geloven dat ik bemind word met een liefde die groter is dan mijn verstand kan bevatten? En laat ik mij wel verlossen?

(Erik Galle, Ignis Webmagazine, interview door Rick Timmermans, 5 maart 2029)

 Enkele vragen om te overdenken

  •  Sommige zaken zijn zó groot, zó indrukwekkend dat we er ontzag voor hebben. Wat is er nodig om ontzag ergens voor te hebben?
  • Wat roept dat ontzag in mij op?
  • Wat verandert er in mij als ik ergens ontzag voor heb?
Persoon wandelt bos uit

Andere berichten