Een hartenwens in één woord: het jaarwoord

In deze weken wensen we elkaar het allerbeste.
Dat gebeurt vaak in mooie, grote woorden.
Je krijgt liefde en gezondheid toegewenst.
En vrede en geluk.

Wat als het ook een stuk persoonlijker kan?
En wat al jij daar zelf de sleutel voor in handen hebt?
Een jaarwoord is een grote wens, samengevat in één woord.
Dat woord gaat een jaar lang met je mee.
Het is je kompas.

Zou je er eentje willen kiezen?

Open dan het bestand: Jaarwoord en volg de 5 stappen.
Aan het eind daarvan vind je een mogelijk vervolg!
Ik hoop je het komende jaar in dit project te ontmoeten.

Marion Korenromp.