girl's left hand wrap around toddler while reading book during golden hour

Kindercatechese

Het is voor katholieke ouders een oude gewoonte hun kind te laten dopen in de eerste maanden van zijn of haar leven.

Maar dat gebeurt niet altijd. Soms zijn er privéomstandigheden die dat verhinderen. Soms weet je als ouder niet of je wel bij een kerk wilt horen. Soms is er een wens dat de kinderen hun doop zelf bewust kunnen meemaken.

De tijd verstrijkt. De kinderen groeien op. Wanneer is het goede moment?
Misschien is het goede moment gewoon nu! Of misschien wilt u dat uw kind in het voorjaar de eerste communie gaat doen, maar is het nog niet gedoopt.

Kinderen vanaf vier jaar worden in onze parochie ook zelf voorbereid op hun doop. Verschillende keren per jaar bieden we ergens in de parochie die voorbereiding voor hen (samen) aan. De eerstvolgende gelegenheid komt weer in het najaar. De voorbereiding van de kinderen zal plaatsvinden in twee bijeenkomsten in Nieuwegein. Precieze data zijn begin september beschikbaar.

Er zal ook met u als ouders over de betekenis van de doop gesproken worden op een nader te bepalen tijdstip. Voor de doopviering zelf kunnen afspraken gemaakt worden in de eigen geloofsgemeenschap.

Dus: heeft u kinderen tussen de vier en twaalf jaar die nog niet gedoopt zijn en denkt u bij het lezen: ‘Ja, misschien is het dan nu tijd’, laat het dan weten!

Info en opgave

  • bij het Catechesesecretariaat, Utrechtsestraatweg 8, 3438 AK Nieuwegein
  • bij pastor Marion Korenromp

Klik hier voor meer informatie over het dopen van oudere kinderen.

Project basisscholen

We vinden het belangrijk een goede band met deze scholen te onderhouden. Daarom nodigen we sinds een paar jaar alle kinderen in hun basisschooltijd vier keer onder schooltijd en in klassenverband uit voor een activiteit waarin zij kennis maken met en kennis krijgen van het kerkgebouw.

  • Met de kleuters besteden we aandacht aan de figuren uit de kerststal. De kinderen komen naar de kerk en staan bij de verschillende figuren van de kerststal stil. Ze zingen een liedje, steken een kaarsje aan en hangen een knutsel in de kerstboom.
  • De kinderen van groep 3-4 komen voor een rondleiding door de kerk. Want wat voor gebouw is dat nu eigenlijk? Wat betekent die tafel voorin? Wat gebeurt er als je gedoopt wordt? Voor wie zijn die kruisjes bestemd?
  • De kinderen van groep 5-6 horen het verhaal achter de heiligen. Wie roep je aan als je iets kwijt bent? Waarom steken mensen bij Maria een kaarsje aan? Waarom heeft Barbara altijd een toren bij zich? En die Jacobus, waarnaar de kerk genoemd is, wat heeft die met Santiago van doen?
  • De kinderen van groep 7-8 staan vlak voor Pasen stil bij de staties van de Kruisweg. Die eindigt met de graflegging van Jezus. Maar het verhaal gaat verder. Wat zou de vijftiende statie kunnen zijn? Telkens weer verrassen de kinderen ons met vrolijke, diepzinnige Paas-staties.

We zijn blij met dit project. Het is telkens weer een vreugdevolle, inspirerende ontmoeting tussen mensen van de kerk en kinderen van de twee katholieke scholen.

Pastor Marion Korenromp