silhouette photo of six persons on top of mountain

Activiteiten voor jongeren

Men zegt vaak: ‘jong geleerd, is oud gedaan’. Dat geldt ook voor geloven. Maar dat betekent ook dat jongeren ruimte moeten krijgen om het geloof te ontdekken, te ontwikkelen en het zich eigen te maken in de wereld van vandaag.

In onze parochie hebben we daarvoor de jongerenpastor Hedwig Mensink die zich speciaal richt op de geloofsontwikkeling van jongeren. Er zijn jongerengroepen, er zijn jongerenvieringen, er zijn kinder- en tienerkoren, er zijn jongerenactiviteiten.

Op bijeenkomsten vertellen we op een aansprekelijke manier over geloof, kerk in deze wereld. Maar ook wat jongeren verder bezighoudt. Dat doen we via allerlei werkvormen. Misschien is niet meer zo gebruikelijk om elders zomaar over God of Jezus te praten en te vragen. Binnen de jongerengroep kan dat beslist. Bij deze jongerengroep maak je vrienden en vriendinnen. Je kunt over verdiepende onderwerpen vragen stellen en bezig zijn, met de invalshoek vanuit de katholieke achtergrond. Maar misschien wil je vanuit je geloof goed doen voor de wereld. Ook daar is ruimte voor binnen de jongerengroep.

Om lid te zijn of om deel te nemen aan een jongerengroep hoeft geen contributie te worden betaald. Omdat het organiseren van activiteiten geld kost, wordt wel een bijdrage gevraagd.

Binnen onze parochie bestaan de volgende jongerenactiviteiten (klik op link van je keuze voor meer informatie):

Time-In

Jongeren tot 18 jaar uit Benschop, IJsselstein en Nieuwegein komen op vrijdag of zaterdag bijeen in Nieuwegein in de Emmaus kerk, Merelplein 2 (circa 6x per jaar).

De jongeren uit Harmelen en Montfoort hebben ook 6 bijeenkomsten; zij komen bijeen in Harmelen.
De jongeren uit Cabauw, Lopik en Polsbroek kunnen aanschuiven bij de bovenstaande groepen.

18+-groep

Ook voor deze groep worden jaarlijks gemiddeld 6 bijeenkomsten georganiseerd.
De avonden worden gehouden in de Emmauskerk, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein.

Vieringen

Met een zekere regelmaat worden vieringen gehouden op verschillende locaties.

Verder

Verder sluiten we graag aan bij events die jaarlijks terug komen. Om er een paar te noemen: de Katholieke Jongerendagen, Kerstwandeltheater, Stille Omgang, Jongerenkamp, The Passion, WereldJongerendagen, Lourdesreizen, Diaconaction enz.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook.