Waar kan ik terecht?

Hier vindt u een beknopt overzicht waar u terecht kunt met vragen en opmerkingen over activiteiten en vragen over de dienstverlening van onze Geloofsgemeenschap.

Veelal kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze eigen geloofsgemeenschap.

 • Dat is mogelijk op maandagavond van 19:30 – 21:00 uur.
 • Ons secretariaat is bereikbaar op tel: 0348-551292.

Biechtgesprek

 • U kunt contact opnemen met het pastoraal secretariaat.

Dopen

 • Voor aanmelden en informatie:
  • Wilt u uw kind laten dopen, neem dan contact op met ons secretariaat.
  • Heeft u voor elders een doopbewijs uit de parochie nodig waar u indertijd gedoopt bent. Neem dan contact op met ons secretariaat.

Eerste Communie

 • Neem contact op met ons secretariaat.

Huwelijk, huwelijksjubileum of andere bijzondere viering

 • Neem contact op met ons secretariaat.
  • Wilt u er rekening mee houden dat wij dit graag ruim van te voren willen weten.
  • Wilt u een datum in het 1e half jaar, dan willen wij dit weten vóór 1 augustus.
  • Wilt u een datum in het 2e half jaar, dan willen wij dit weten vóór 1 februari.

Jongerenpastoraat

 • Heeft u belangstelling voor activiteiten van en voor jongeren? Op de site van de parochie vindt u veel informatie.

Kerkbijdrage

 • Uw kerkbijdrage wordt geïnd door onze eigen geloofsgemeenschap. Met uitzondering van de gemeenschappelijke parochiële kosten (voor pastores, parochiële afdracht aan bisdom, algemene parochiële activiteiten), komt de opbrengst volledig ten goede aan onze eigen geloofsgemeenschap.

Giften en donaties

 • Eenmalige giften en donaties kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL26 RABO 0130 0004 42 ten name van “H. Drie-eenheid / H. Jacobus” onder vermelding van “gift” of “donatie“.

Gebedsintenties – misintenties

 • Neem contact op met ons secretariaat.

Pastoraal gesprek

 • U kunt contact opnemen met één van de leden van het pastorale team via het pastoraal secretariaat.

Rooms-katholiek worden?

 • Neem contact op met ons secretariaat.

Tarieven

 • Als u vragen heeft over tarieven voor bepaalde diensten dan kunt u terecht bij ons secretariaat.

Uitvaart

 • Een kerkelijke uitvaart (en avondwake) wordt geregeld via uitvaartondernemingen. Deze nemen voor u contact op met onze parochie, via het parochieel meldpunt. Van daar uit wordt een voorganger geregeld en men benadert de avondwakegroep.
 • Melden bediening/overlijden telefoon: 06-13 44 13 53. Er worden geen uitvaart- en/of crematievieringen verzorgd op zondag.

Vormsel

 • Neem contact op met ons secretariaat.

Ziekenzalving of ziekenzegen

 • Als een lid van de geloofsgemeenschap ziek is en de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen, dan kan er contact worden opgenomen met ons secretariaat. In geval van nood kunt u zelf het parochieel meldpunt bellen. Wacht met dit vragen niet te lang, zodat er nog tijd is voor een nadere kennismaking of begeleiding, telefoon: 06-13 44 13 53.