Vrijwilligers activiteit

26 november 2023, 17:00 - 23:00 uur

Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd voor een stamppottenmaaltijd komende zondag 26 november.

Veel vrijwilligers hebben zich hiervoor opgegeven. Wij heten hen welkom in de Oase aan de Benschopperweg.

Tijd: van 17.00 – 20.00 uur.

pastoraatgroep/kerkcommissie/transitiebestuur