Woensdag 18 september 2024 3e inspiratie bijeenkomst “Hoop doet leven”, Thema is “Barmhartigheid”

18 september 2024

Guyana Gomes-Zijl, 32 jarige theologe, missionair werker Leger des Heils, getrouwd en onlangs moeder. Daarnaast studente religie, politiek en samenleving Radboud Universiteit. Zij heeft meegewerkt aan het onderzoek “Barmhartig blijven dienen”.  Leidraad in haar leven om te groeien als (mede)mens is. “Ik wil mensen een luisterend oor bieden, maar hoe doe ik dit zonder weer alles te verliezen, wat ik heb en wie ik ben?  Hoe kan ik barmhartig zijn in het leven?

De avond staat open voor alle belangstellenden in het bijzonder voor degenen die actief zijn op het gebied van diaconie waaronder caritas.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Plaats: H. Johannes de Doperkerk, Pastoor Spaanplein 2, Montfoort

Graag i.v.m. de catering aanmelden via email rien.brouwer@ziggo.nl