Afscheidsviering pastoor G.M.J. van der Vegt op zondag 22 september 2024, aanvang 11.00 uur in de H. Nicolaas Basiliek te IJsselstein

22 september 2024

Op zondag 22 september 2024 zal pastoor G.M.J. van der Vegt afscheid nemen van onze parochie H. Drie-eenheid.

Pastoor Van der Vegt is dan ruim 10 jaar onze pastoor geweest. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor alles wat hij voor de parochianen van de H. Drie-eenheid heeft gedaan.

Het afscheid heeft plaats in de H. Nicolaas Basiliek, St. Nicolaasstraat 12, 3401 BS IJsselstein. Pastoor Van der Vegt celebreert om 11.00 uur voor de laatste keer de eucharistieviering in onze parochie en aansluitend (rond 12.00 uur) is er koffie met iets lekkers en gelegenheid om pastoor Van der Vegt gedag te zeggen.

U bent allen uitgenodigd.

Namens het parochiebestuur H. Drie-eenheid,
Tonnie van Wiggen-Valkenburg, vicevoorzitter