60-jarig priesterjubileum Paul Brenninkmeijer op 4 augustus 2024

4 augustus 2024

Foto: Mark Kahn 2021

Als oudste zoon van de familie werd Paul Brenninkmeijer op 19 juli 1964 door kardinaal Alfrink tot priester gewijd. Diens bedoeling was, dat hij leraar zou worden op het klein seminarium van Apeldoorn. Hij voelde zich ongelukkig in de studie hiervoor en kreeg na een jaar als eerste werkplaats de parochie van Breukelen toegewezen; dicht bij zijn zussen in Utrecht, die door het overlijden van beide ouders getroffen waren.

Verbinding

Als priester en als mens een ’verbindingsman’ Hij wil dat iedereen zich geborgen weet in het christelijk geloof, ongeacht wie, wat en hoe je bent. Weet dat je welkom bent in de familie van Christus. Deze inclusieviteitsgedachte is de grond- houding voor al zijn handelen gedurende zijn werkzame leven tot nu toe.

Naar IJsselsteijn

Van 2000-2006 was hij pastoor van de Nico- laasparochie van IJsselstein, als de opvolger van pastoor Van Wijk die met emeritaat ging en een beleidsplan achterliet met de titel: ’Pastor onafhankelijk’. Pastoor Brenninkmeijer zette dit beleid voort. Hij ging wonen in het appartement naast de pastorie. Daardoor was de pastorie niet langer het thuis van de pastores maar werd het hét centrum van de parochie. Van hieruit werden initiatieven gestart die de vitaliteit van de gemeenschap zouden bevorderen.

Byzantijnse ritus

Nadat pastoor Brenninkmeijer met emeritaat was gegaan, kon hij zich volledig wijden aan zijn liefde voor de byzantijnse ritus. Hij werd benoemd tot priester voor de Byzantijnse ritus. Tot op heden gaat hij nog steeds voor in Byzantijnse vieringen. Hij bleef de verbinding leggen tussen de katholieke liturgie en die van de Orthodoxe kerk door de viering in de Nederlandse taal te houden en ook richtte hij met medewerking van Jan Lippus het koor Bychantium op, dat voornamelijk bestond uit leden van IJsseI- steinse koren. Ook ging hij 1x per jaar in de basiliek voor in een Byzantijnse viering, en blijft hij nog steeds inzetbaar als priester voor de R.-K. Parochie H. Drie-eenheid.

Naast het voorgaan in eucharistievieringen is pastor Brenninkmeijer een graag geziene spreker/geloofsuitlegger in groepen die meer willen weten over het geloof. Gelukkig komt hij ook nog toe aan zijn twee grote ’hobby’s, te weten het bezoeken van zijn familieleden en het schilderen van iconen.

Wij wensen pastor Brenninkmeijer een heel mooi jubileumfeest toe op 4 augustus en hopen, dat hij zich nog vele jaren kan inzetten als verbindingsman.

Namens het geloofsgemeenschapsbestuur Nicolaas – IJsselstein,
Jan Blankenstijn