Stille Zaterdag: Tussen Goede Vrijdag en Paasmorgen

30 maart 2024

Op de avond van Stille Zaterdag (30 maart) komen we weer bij elkaar. Als moderne volgelingen van Jezus beleven we in de voetsporen van de leerlingen van destijds deze bijzondere ‘nacht’ tussen Goede Vrijdag en Paasmorgen. Vanuit thema’s als Godverlatenheid, universeel lijden en diep in de put zitten, ervaren we in een Oosterse Verrijzenisicoon dat God ons steeds weer doet opstaan, zelfs uit de dood. Dit wordt verwoord in liederen, muziek en Oudtestamentische teksten zoals de het boek Job, de Klaagliederen en psalmen. Mede door elkaar vast te houden groeit dan de hoop, wordt het steeds lichter en zal via teksten uit het Nieuwe Testament ons wankele vertrouwen in Jezus’ verrijzenisbelofte worden bewaarheid.

Let op! Deze viering kan niet worden gestreamd omdat we in het stiltecentrum beginnen, waar geen camera hangt. Voor het gedeelte in de kerkzaal willen we de symboliek van het toenemende licht niet verstoren door de voor opnames noodzakelijke felle belichting. Kom zaterdagavond 19.30 uur dus naar de kerk en maak deze bijzondere viering live mee!