Maaltijd+ op Witte Donderdag

28 maart 2024

Op Witte Donderdag zal in onze Emmauskerk net als vorig jaar een eenvoudige (brood) maaltijd worden gehouden. Elke deelnemer wordt gevraagd een of twee belegde broodjes mee te nemen, die op schalen op de tafels worden gelegd.  En als het kan, ook wat hapjes, een quiche of salade. Als iedereen iets meeneemt, hoeven niet een paar mensen heel veel te maken. Doordat we als Emmausgangers uit alle windstreken komen, wordt het dan ook vanzelf een wereldkeuken en kunnen we kennismaken met elkaars cultuur. Wat een rijkdom was dat vorig jaar!

Het wordt weer een maaltijd+, dus met aandacht voor de essentie van het Laatste Avondmaal:  dankbaar zijn voor wat God ons geeft, voedsel, samenzijn, de gelijkwaardigheid en het dienstbaar zijn aan elkaar en wat (dit) samen eten voor ons zo bijzonder maakt. Dit jaar laten we ons daarbij inspireren door het Bijbelverhaal uit het  Marcusevangelie over een  vrouw die tijdens een maaltijd in het huis van Simon de melaatse in Bethanië Christus’ hoofd zalft met geurende olie. We willen de maaltijd afsluiten door elkaar met geurende olie te zegenen.

Afgezien van de broodjes en het lekkers dat u eventueel maakt/meebrengt, hoeft u niets mee te nemen. Vanuit de kerk zorgen we voor compleet gedekte en mooi aangeklede tafels, voor water, thee/koffie en schalen.

Komt u ook op 28 maart? In de Emmauskerk, van 17.30 tot ca. 19.00 uur, inloop vanaf 17.15 uur.  U kunt zich aanmelden en aangeven of en zo ja, wat u zou willen meenemen via grieta.felix@kpnplanet.nl of 030 603 99 26